JABŁONKÓW / Poszerzenie granic Mikroregionu Górolsko Swoboda, planowane wyjazdy czy działania promocyjne – to tylko część tematów podjętych podczas spotkania, które miało miejsce w piątek 27 stycznia w Domu PZKO w Jabłonkowie. W obradach wzięli udział członkowie Mikroregionu z Leszkiem Richterem, koordynatorem lokalnym marki Górolsko Swoboda produkt regionalny, na czele.

  – Rok 2016 był dla naszej marki szczególnie pracowity. Oprócz szeregu spotkań z samorządowcami i przedstawicielami placówek kulturalnych, dzięki którym udało nam się nawiązać nowe partnerstwa, zorganizowaliśmy Komisję Certyfikacyjną. Większość producentów przedłużyła ważność swojego certyfikatu, w dodatku na liście naszych certyfikowanych produktów znalazło się siedem nowych oryginalnych wyrobów. Zainteresowanie marką niezmiernie nas cieszy – powiedział na wstępie Leszek Richter.

  W ubiegłym roku marka zaistniała na Facebooku, kładziono też nacisk na promocję w mediach lokalnych, dzięki czemu informacje nt. działań poszczególnych członków Mikroregionu dotarły do większej liczby osób.

  Przedstawiciele marki wzięli udział w szeregu imprez regionalnych i nie tylko. Zaproszeni zostali m.in. na Międzynarodową Wystawę Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2016”, III Europejski Piknik Rowerowy na Trójstyku czy Międzynarodową konferencję naukową pt. „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”. Z producentami i ich wyjątkowymi wyrobami można było się oczywiście spotkać na „Gorolskim Święcie”, gdzie podczas niedzielnego programu wręczono im certyfikaty.

  Pomimo że rodzina producentów rozrosła się niedawno, bo w maju ubiegłego roku, również w tym roku odbędą się obrady Komisji Certyfikacyjnej udzielającej markę. Wszyscy chętni mogą zgłaszać swój udział, bowiem marka przyznawana będzie na przełomie marca i kwietnia.

  Komisja to jedno z wielu działań zaplanowanych na rok bieżący. W ostatnim dniu stycznia rozpoczęła się realizacja projektu pt. Malowane dziedzictwo bez granic, który MK PZKO Jabłonków (koordynator marki) realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny z Krapkowic (Opolskie). – Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji rzemiosła na pograniczu polsko-czeskim, w tym wypadku malowania ceramiki. Przypomni o dziedzictwie kulturowym i zachęci do kultywowania tradycji i przekazywania jej młodszym pokoleniom. Wypracowane zostaną też innowacyjne metody, wzornictwo i techniki zdobnicze. Te wszystkie działania wpłyną na uatrakcyjnienie obszaru objętego projektem – podkreślił Leszek Richter.

  Jeśli chodzi o projekty unijne, to na tym się nie kończy, Mikroregion Górolsko Swoboda planuje złożyć wniosek projektowy wraz z Koalicją Marek Ziem Górskich. Projekt miałby na celu wypromowanie obu partnerów.

  Ważnym wydarzeniem tego roku będzie z całą pewnością prezentacja marki w ramach „Dni Kulutry Słowiańskiej” w Uherskim Grodziszczu. Festiwal odbywający się w pierwszych dniach czerwca poświęcony zostanie polskiej i chorwackiej kulturze.

  Oprócz licznych wydarzeń zaplanowanych na rok 2017 wydrukowane zostaną katalogi oraz materiały promocyjne. Nie zabraknie też gazety regionalnej, która powstała już w wielu regionach należących do Stowarzyszenia Marek Regionalnych w RC. Materiały wykorzystywane będą w ramach jarmarków i imprez folklorystycznych, ale także w punktach informacyjnych czy oficjalnych spotkaniach.

  Materiały promocyjne trzeba koniecznie zaktualizować, bowiem zmianie uległ nie tylko skład producentów, zmieniły się także granice Mikroregionu. Na mapie wyznaczającej poszczególne gminy bądź jej części znalazły się dodatkowo Czadca i dzielnice Trzyńca, takie jak: Czeski Puńców, Leszna Górna, Guty, Karpętna, Kojkowice, Oldrzychowice, Osówki i Tyra. Odtąd o markę ubiegać się mogą także producenci zamieszkujące owe tereny.

  Magdalena Ćmiel

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.