Nowy rząd Beaty Szydło deklaruje zdecydowane zwiększenie zainteresowania sprawami Polaków mieszkających poza granicami, z silnym akcentem na rodaków mieszkających na Wschodzie. Osobami, zarówno w rządzie jak i w Sejmie, którym będą podlegać te kwestie, zostali politycy Prawa i Sprawiedliwości od lat angażujący się w pomoc mniejszości polskiej, przede wszystkim w krajach b. ZSRS.

  Sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odpowiedzialnym za sprawy polonijne został Jan Dziedziczak, który już wcześniej, jako poseł na Sejm zajmował się problematyką polonijną i repatriacyjną. Natomiast na czele sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą stanął Michał Dworczyk, inicjator oraz główny autor ustawy o Karcie Polaka.

  Dworczyk w swym sejmowym wystąpieniu w dniu zaprzysiężenia rządu 18 listopada zapowiedział m.in. przygotowanie przez rząd PiS ustawy o opiece Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

  – To będzie ustawa która uporządkuje kwestie opieki państwa polskiego nad Polakami poza granicami kraju, z drugiej strony uczyni tę opiekę bardziej efektywną.

  Dodał, że rocznie 180 mln zł z budżetu kierowane jest dla mniejszości polskiej i Polonii, natomiast środki te są rozdysponowywane przez siedem ministerstw, co jego zdaniem zdecydowanie zmniejsza efektywność pomocy.

  * * *

  Środowiska polskie i polonijne wielokrotnie krytykowały dotychczasowy sposób wspierania swoich działań przez Warszawę. Niewykluczone, że rządzącemu PiS-owi uda się uporządkować te kwestie, jednak nie można mieć złudzeń co do tego, że głównymi beneficjentami pomocy państwa będą, jak dotychczas, Polacy mieszkający na b. Kresach Wschodnich i w Kazachstanie.

  jc

  Na zdjęciu Jan Dziedziczak podczas wizyty na Zaolziu latem 2013 r.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.