9.00 – Delegaci na Zjazd oraz goście przybyli do Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa. Członkowie ZPiT Olza wnieśli sztandar PZKO. Uroczystości rozpoczęły się hymnem Gaude Mater w wykonaniu chóru Przełęcz.

  zjPZKO2013-5422i9.20 – Prezes ZG PZKO Jan Ryłko przywitał gości, m.in. konsul generalną Annę Olszewską, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Adama Borkowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Folklorystycznego RC Zdeňka Pšenicę. – Uważam obrady XXII Zjazdu PZKO za rozpoczęte – powiedział Jan Ryłko.

  zjPZKO2013-5440i9.30 Jan Ryłko przedstawia projekt nowego statutu

  zjPZKO2013-5436i9.57 Delegaci głosują nad przyjęciem nowego statutu. 152 delegatów było za, 3 przeciwko. Statut został przyjęty.

  zjPZKO2013-5477i11:03 Prezes Jan Ryłko przedstawia sprawozdanie z działalności PZKO.

  zjPZKO2013-5543i11.18 Nastała przerwa w obradach, w trakcie której dojdzie do zamknięcia list kandydatów na członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz prezesa ZG PZKO.

  11.40 Po przerwie kandydaci słuchają sprawozdania komisji rewizyjnej

  11.50 Pozdrowienia Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Barbary Tuge-Erecińskiej przeczytał Adam Borkowski.

  11.55 Do delegatów przemawia konsul generalna Anna Olszewska.

  12.01 List prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego czyta Wojciech Dębowski z bielskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  12.17 Dariusz Branny, przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej przeczytał sprawozdanie komisji i poinformował delegatów, że jest tylko jeden kandydat na prezesa ZG PZKO – Jan Ryłko.

  zjPZKO2013-5685i12.45 Prezesem ZG PZKO został Jan Ryłko. Uzyskał 152 głosy.

  14.00 Skład nowego Zarządu Głównego:

  Piotr Chroboczek

  Leszek Koch

  Helena Legowicz

  Jarosław  Miczek

  Andrzej Niedoba

  Anna Piszkiewicz

  Leszek Richter

  Andrzej Suchanek

  Roman Szarowski

  Urszula Puszkiewicz

  Skład Komisji Rewizyjnej ZG PZKO:

  Paweł Łaboj

  Jadwiga Karolczyk

  Helena Bubik

  Stanisław Samek

  Andrzej Štirba

  14.30 Daniel Szpyrc przedstawił sprawozdanie z działalności młodzieży skupionej w ramach PZKO.

  14.58 Delegaci postanowili nie zmieniać godła PZKO. Za zmianą godła głosowało 51 osób, przeciw 84 osób, 13 delegatów wstrzymało się od głosowania.

   

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test