Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Szanowne Pogotowie,

  pracuję od paru dni zdalnie i mam problem. W jaki sposób napisać do moich klientów i współpracowników? Czy mogę użyć wyrażenia: Kontaktować się ze mną można tylko na telefonach komórkowych albo e-mailem?

  Materiały mają posyłać mi pod adresem, czy na adres?

  I jeszcze: Nasza siedziba mieści się przy ulicy Kopernika, czy na ulicy Kopernika?


  Szanowna Pani,

  nie tak dawno jeszcze połączenie wysyłać coś na adres uchodziło za rusycyzm, a językoznawcy tępili jego używanie przede wszystkim w piśmie, polecając tylko wysyłanie pod adresem. Już jednak na przełomie wieku XX i XXI zaczęto obie formy uważać za równoprawne a co najważniejsze za poprawne (patrz np. tutaj). Za niepoprawne jednak uważane jest połączenie wysyłać pod adres.

  Co do siedziby przy albo na ulicy Kopernika – pogląd językoznawców jest zgodny: przy ulicy Kopernika jest bardziej oficjalny, ale co najważniejsze obie wersje uznane są za poprawne.

  E-mail to list elektroniczny, adres elektroniczny, gdzie charakterystycznym znakiem jest małpa – @ (po czesku zavináč), albo poczta elektroniczna, czyli usługa internetowa umożliwiająca wysyłanie listów elektronicznych na adresy elektroniczne. Podobnie telefon ma trzy podstawowe znaczenia: rozmowa telefoniczna, numer telefonu lub aparat służący do rozmów – może to być telefon komórkowy (po czesku mobil, mobilní telefon) lub stacjonarny (pevná linka).

  Powracam teraz do Pani zdania: Kontaktować się ze mną można tylko na telefonach komórkowych albo e-mailem? Prawdopodobnie chodzi o numer telefonu komórkowego i adres elektroniczny. O wiele lepiej byłoby zatem poprosić o kontakt pod numerem komórkowym albo e-mailem.

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test