Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

Tag: XVII Przegląd Jasełek i Obrzędów Kolędniczych


Clanek
Listopad192015

Pora na Jasełka

JASIENICA / Do Bożego Narodzenia pozostał już tylko miesiąc. W wielu miejscowościach trwają próby do jasełek. (więcej…)


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test