Kto komu służy
marzec312017

Kto komu służy

Z problemem generacyjnym ściśle wiąże się konieczność modernizacji, unowocześniania, podnoszenia atrakcyjności pracy PZKO. Trzeba jakoś generalnie wychodzić z założenia, że nasza organizacja służy swoim członkom, a nie członkowie organizacji. (więcej…)

Nadążać za życiem
marzec132017

Nadążać za życiem

Nie należy do wyjątków sytuacja, kiedy zarząd Koła, organizacji kulturalno-oświatowej, poświęca osiemdziesiąt czy nawet dziewięćdziesiąt procent czasu na omawianie spraw bufetów, kas, wycieczek, jajecznicy, budowy czy remontu lokalu, a sprawy pracy poszczególnych zespołów, działalności oświatowej, pracy z książką pozostawia raczej na marginesie swoich zainteresowań. (więcej…)

Upiększanie osiedli rękami mieszkańców
marzec032017

Upiększanie osiedli rękami mieszkańców

Przy ochotniczej pomocy mieszkańców Karwiny 2 rozebrano w latach ubiegłych pięciolatki stare rudery dworskie, a na tym miejscu powstało wspaniałe miejsce nazwane Placem Pokoju. (więcej…)

Bal balowi nierówny
luty242017

Bal balowi nierówny

Nie ma chyba na Zaolziu człowieka, który, chcąc zabawić się w okresie karnawału na balu, nie znalazłby dla siebie odpowiedniego. Oferta jest bardzo bogata i różnorodna. Od Balu Akademickiego począwszy, poprzez bale Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, towarzyskie i na ludowo, maskowe i papuciowe, bale Macierzy Szkolnej szkół i przedszkoli, dla dzieci, ale i dla dorosłych, zabawy karnawałowe zespołów, bale młodzieżowe, na zabawach ostatkowych skończywszy. (więcej…)

Dwujęzyczność cesarsko-królewska
luty212017

Dwujęzyczność cesarsko-królewska

Redakcja „Rolnika Szląskiego”, wychodzącego w Nawsiu, otrzymała w połowie listopada 1888 roku gruby list z Wiednia za pośrednictwem c. k. sądu w Jabłonkowie. List ten zawierał odpowiedź c. k. Sądu Najwyższego z Wiednia na odwołanie tejżeż redakcji w sprawie, która była jednym z mocniejszych akcentów w walce o równouprawnienie języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. (więcej…)

Sztuka kotyliona
luty162017

Sztuka kotyliona

Kotylion przywędrował z Francji. Nazwa kotylion wywodzi się z francuskiego. Cotillon to taniec francuski z początku XVIII w. Spopularyzowany został w XIX w. jako taniec z figurami prezentowany na zakończenie balu. Niektóre źródła podają, że nazwa zapożyczona została z modnej w czasie kongresu wiedeńskiego (zwanego też tańczącym, gdyż towarzyszyły mu niezliczone bale) piosenki o spódnicy. Etymologii tej nazwy należy szukać w słowie cotollon – spódnica, od cotte – średniowieczny płaszcz rycerski, spódnica wiejska. (więcej…)

Kiedy jest dużo czasu na myślenie
styczeń172017

Kiedy jest dużo czasu na myślenie

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / W środę 18 stycznia w Bibliotece Gminnej w Mostach koło Jabłonkowa w ramach akcji Klubu Adama Wawrosza odbędzie się spotkanie z Romanem  Martynkiem, który opowie o swojej wędrówce przez Europę. Rozpoczął ją w Porto w Portugalii 18 sierpnia 2015 roku. Szedł piechotą przez Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Austrię, Słowację. Do domu w Mostach koło Jabłonkowa dotarł 13 grudnia. Przez 117 dni pokonał 3573 km. (więcej…)

Na balu bawiły się nadobne gaździnki w strojach
styczeń162017

Na balu bawiły się nadobne gaździnki w strojach

Tradycyjny bal ZG PZKO odbędzie się w tym roku w sobotę 22 stycznia we wszystkich lokalach hotelu Piast w Czeskim Cieszynie. Będzie to pierwsza impreza w bieżącym sezonie w odnowionej sali Piasta. (więcej…)

Tak mie łochrzcili
styczeń102017

Tak mie łochrzcili

Witejcie! Jo sie nazywóm Maciej. A wiycie, czymu sie tak nazywóm? No, bo mie tak łochrzcili. Kiej mie łochrzcili, tak żech sie bezmala aji musioł urodzić. (więcej…)

Pasje Józefa Chmiela
styczeń052017

Pasje Józefa Chmiela

Organizowanie wystaw i imprez folklorystycznych, wydawanie publikacji, dokumentowanie na fotografiach zmieniających się krajobrazów górniczego regionu, oprowadzanie wycieczek po okolicy, kolekcjonowanie starych dokumentów, zdjęć, publikacji, przedmiotów o charakterze muzealnym, pisanie wierszy i opowiadań, wyrób trombit i rogów pasterskich to wszystko wypełnia życie emeryta górniczego Józefa Chmiela z Darkowa. (więcej…)

Rycerze chcą spać
grudzień312016

Rycerze chcą spać

(więcej…)

Z teki autorów rodzimych
grudzień242016

Z teki autorów rodzimych

Boże Narodzenie Hej, pójdźcie moi ludeczkowie, W chatach najprostszych mieszkający, Z pola was wzywam, wołający, Pójdźcie, na ucho coś wam powiem! (więcej…)

Miasto na wskroś nowoczesne
grudzień222016

Miasto na wskroś nowoczesne

Początki Bogumina (wspomnianego już w 1256 roku) wiążą się z Barutowem, nazwa zaś z Bogumem lub Bogunem. Chodziło o osadę benedyktynów orłowskich, która w 1305 roku została miastem. W 1335 roku wzniesiono nad Odrą zamek Oderberg. W 1778 roku miasto podzielono na część austriacką i pruską (Annaberg). (więcej…)

Samowola radnych
grudzień142016

Samowola radnych

W Trzyńcu-Kanadzie zwołano posiedzenie, na którym członkowie Rady Narodowej, wybrani za Kanadę, mieli zdać sprawę ze swej działalności. (więcej…)

Zmarł przed czterdziestoma laty
grudzień082016

Zmarł przed czterdziestoma laty

Gorzkim żartem rysunkowym Bronisława Liberdy (Coś nam zostało z tamtych lat. „Zwrot” 1999 nr 10) przypominamy dziś czterdziestą rocznicę śmierci wybitnego poety zaolziańskiego, redaktora i publicysty, animatora życia kulturalnego Henryka Jasiczka (2.3.1919–8.12.1976). (więcej…)

Pierwsza pocztówka gwiazdkowa
grudzień052016

Pierwsza pocztówka gwiazdkowa

W okresie świąt Bożego Narodzenia w 1844 roku sławny artysta W. E. Dobson namalował szkic, który oddawał dobrze sentyment święta Bożego Narodzenia. Szkic ten posłał swojemu przyjacielowi. (więcej…)

Dopóki się miarka nie przebierze
listopad232016

Dopóki się miarka nie przebierze

Z Trzyńca. U nas w hutach coraz gorzej. Poprawiło nam się z lepszego na gorsze. Obecnie zerwano nam na zarobkach tak dalece, że niepodobna utrzymać familię. (więcej…)

Liczy się pomysł
listopad172016

Liczy się pomysł

- ZORGANIZOWALIŚMY RAJD SZLAKAMI RODZIMYCH TWÓRCÓW. rys. Bronisław Liberda („Zwrot” 1996 nr 8)

Uśmiech najważniejszy
październik292016

Uśmiech najważniejszy

Podobnie jak w wielkich miastach i w Ostrawie jest kilka sklepów z delikatesami oraz sporo bufetów. Sklepy te mają to do siebie, że można tu na szybko zjeść zimny, a również i ciepły posiłek. Po zniesieniu systemu reglamentowanego na artykuły żywnościowe ruch w bufetach wzrósł ogromnie. (więcej…)

Meandry kultury
październik042016

Meandry kultury

- ZAGAJAM KOLEJNĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ W TYM ROKU. rys. Bronisław Liberda ("Zwrot" 1998 nr 6)

Odpowiednia partia
wrzesień102016

Odpowiednia partia

(rys. Bronisław Liberda, "Zwrot" 1998 nr 5)

Domowo wyndzónka je domowo
wrzesień052016

Domowo wyndzónka je domowo

Jednego czasu była tako moda, że prawie przi każdej gospodzie była tzw. letnio zogroda, kaj se siedzi na świyżym lufcie i fajnie szmakuje piwo. Tako letnio zogroda była kiejsik w gospodzie U Baróna we Frysztocie od stróny Młyński ulice, kiero je troche niży. Na tej ulicy je też tzw. zachytka, czyli izba wykrzyźwiyń. Tam dowajóm przenocować tych, co nie rozumióm piciu i robióm potym rozmańte pieróństwa. (więcej…)

Kościelecki odpust
sierpień072016

Kościelecki odpust

Przi pasiyniu krów sie od Kupkowej Jewki dowiedziała, że w niedziele je na Kościelcu odpust. Potym, jak zawrzyła krowy, słyszała, że w szopce brat drzewo rąbie, hned tam leciała powiedzieć te nowine. (więcej…)

Odbiorca pragnie mieć dobry węgiel
sierpień032016

Odbiorca pragnie mieć dobry węgiel

Kierownictwo „Ostrawskich składów węgla” wzywa wszystkich odbiorców, aby sobie w najbliższym czasie wybrali swoje przydziały węgla. (więcej…)

Zasadami harcerskimi kieruję się do dziś
lipiec282016

Zasadami harcerskimi kieruję się do dziś

Dzisiaj obchodzi dziewięćdziesiąte piąte urodziny Adolf Pawlas z Hawierzowa-Suchej, dawnej Suchej Średniej, aktywny członek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Harcerskiego Kręgu Seniora Zaolzie, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Beskid Śląski. Składając życzenia zdrowia i nieustającej energii jednemu z najstarszych naszych wiernych czytelników, przypominamy materiał z archiwum „Zwrotu”, którego bohaterem był dzisiejszy solenizant. (więcej…)

Henryk Jasiczek – poetyckie dedykacje i parafrazy
lipiec222016

Henryk Jasiczek – poetyckie dedykacje i parafrazy

W spuściźnie literackiej Henryka Jasiczka (2.3.1919 Kottingbrunn koło Wiednia – 8.12.1976 Czeski Cieszyn) znajdziemy cały szereg dedykacji poetyckich dla konkretnych osób, głównie z regionu. (więcej…)

Data budowy najstarszej parowozowni zagadką?
lipiec182016

Data budowy najstarszej parowozowni zagadką?

Ten, kto by pomyślał, że najstarsze pamiątki z dziedziny kolejnictwa na naszym terenie oglądać można na bogumińskim węźle kolejowym, grubo by się mylił. Węzeł bogumiński wprawdzie należy do najstarszych na Śląsku, ale najstarsza pamiątka kolejowa znajduje się w Trzyńcu. (więcej…)

Baranina duszona
lipiec102016

Baranina duszona

Skądsi se zbujnicy barana prziwlykli, odrzili ze skury, na ogniu upiykli, potym kole ognia do wieczerzi  siedli, całego barana do kosteczki zjedli. (więcej…)

Ostatnie podrygi roku szkolnego
czerwiec302016

Ostatnie podrygi roku szkolnego

Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie. Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska. Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablicę. (więcej…)

Z młodzieńczym zapałem
czerwiec212016

Z młodzieńczym zapałem

W ubiegłym tygodniu młodzież czwartych klas szkół średnich stawała do egzaminów końcowych, by wykazać swe przygotowanie do dalszych studiów w szkołach trzeciego stopnia, względnie do praktycznego zawodu. W Polskiej Szkole Średniej w Trzyńcu 80 uczniów i uczennic ukończyło czwartą klasę. (więcej…)

REKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.