Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

  PTTS „Beskid Śląski” zaprasza na zawody narciarskie, które odbędą się dnia 24.2.2024 na stoku Złoty Groń
  w Istebnej. W zawodach mogą brać udział wszyscy absolwenci Polskich szkół podstawowych
  na Zaolziu oraz ich małżonkowie lub partnerzy życiowi. Ta wyjątkowa impreza sportowa jest
  kontynuacją popularnego Zjazdu Gwiaździstego. W zawodach mogą brać udział wszyscy studenci
  szkół średnich, wyższych uczelni, ich rodzice, babcie, dziadkowie.

  Rywalizacje odbędą się w SLALOMIE (2 przejazdy) w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno
  dla kobiet i osobno dla mężczyzn.

  Zgłoszenia są przyjmowane do 17.2.2024 na podstawie wypełnionego formularza
  zgłoszeniowego: www.beskidslaski.cz/zgloszenie-puchar-beskidu-2024
  W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, adres mailowy oraz
  absolwowaną szkołę podstawową.

  Razem ze zgłoszeniem pisemnym trzeba uregulować opłatę
  startową w wysokości 300,- Kč na konto bankowe ČSOB, a.s. 288290114/0300. Opłata startowa
  obejmuje udział w zawodach oraz karnet na 4 przejazdy (2 treningowe i 2 do zawodów)

  W dniu zawodów trzeba się zgłosić w biurze zawodów na Złotym Groniu (restauracja przy stacji
  dolnej) pomiędzy godz. 7:30 – 7:45 gdzie zostaną rozdane numery startowe. Start o godz. 8:30.
  Ogłoszenie wyników po zakończeniu zawodów. Zwycięzcy otrzymują medale i dyplomy.

  Serdecznie zaprasza komisja sportowa
  PTTS BESKID ŚLĄSKI
  Kierownik zawodów: Arnold Sikora tel : 736 626 830

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.