MIEJSCOWE KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO OŚWIATOWEGO OBWODU ORŁOWSKIEGO (Dąbrowa, Orłowa Lutynia , O rłowa Poręba , Rychwałd) serdecznie zapraszają na AKADEMIĘ Z OKAZJI 75 LECIA PZKO Sobota 1.10 . 2022 o godz. 15:30 w Dom u Narodowym w Dąbrowie W programie wystąpią: Dzieci Szkoły Podstawowej w Orłowej Lutyni Chór mieszany Zaolzie z Orłowej Kapela Old … Czytaj dalej AKADEMIA Z OKAZJI 75 LECIA PZKO w Dąbrowie

MUZEUM IM. ŚW. JANA SARKANDRA W SKOCZOWIE ZAPRASZA NA WERNISAŻ   ŚWIĘTO IKONA WSPÓŁCZESNA MARCIN ŚWIĄDER OFMCAP   CERAMIKA LITURGICZNA WOJCIECH DZIENNIAK   WYSTAWA DEDYKOWANA JÓZEFOWI BRODZIE   WERNISAŻ: 1. X. 2022 /SOBOTA/, GODZ. 18:00 1.X – 18.X.2022

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.