Powszechnym błędem Polaków z Zaolzia jest odmienianie przez przypadki rzeczowników rodzaju nijakiego liczby pojedynczej zakończonych na -um, takich jak muzeum, gimnazjum, akwarium czy forum. Możemy więc usłyszeć, gdy ktoś mówi, że „idzie do muzea” lub „współpracuje z muzeem”. Jak się można domyślić, przyczyną błędu jest zapożyczenie wzorca deklinacji z języka czeskiego. W języku czeskim, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, muzeum podlega odmianie przez przypadki. W języku polskim jest inaczej.

  Rzeczowniki rodzaju nijakiego o rodowodzie łacińsko-greckim zakończone na -um nie podlegają odmianie przez przypadki. Oznacza to, że we wszystkich przypadkach będziemy mieli formę muzeum. Mówimy więc, że idziemy do muzeum, mówimy o muzeum, współpracujemy z muzeum. Warto jednak pamiętać, że przydawka towarzysząca takiemu rzeczownikowi podlega odmianie. Mówimy więc, że idziemy do muzeum etnograficznego, mówimy o muzeum etnograficznym i współpracujemy z muzeum etnograficznym.

  Natomiast w liczbie mnogiej rzeczowniki te podlegają odmianie. W mianowniku znika zakończenie -um, i mówimy, że idziemy do muzeów, współpracujemy z muzeami i mówimy o muzeach.

  Pełna odmiana rzeczownika muzeum w liczbie pojedynczej i mnogiej:

  PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
  Mianownik (kto? co?):muzeummuzea
  Dopełniacz (kogo? czego?):muzeummuzeów
  Celownik (komu? czemu?):muzeummuzeom
  Biernik (kogo? co?):muzeummuzea
  Narzędnik (z kim? z czym?):muzeummuzeami
  Miejscownik (o kim? o czym?):muzeummuzeach
  Wołacz (hej!):muzeummuzea

  Lista wybranych rzeczowników rodzaju nijakiego liczby pojedynczej zakończonych na -um:

  muzeum, liceum, centrum, gimnazjum, referendum, stypendium, ambulatorium, laboratorium, hospicjum, terrarium, akwarium, archiwum, konsylium, mauzoleum, studium, podium, sacrum, profanum, trofeum, wotum, prezbiterium, honorarium, oratorium, prosektorium, atrium, delirium, seminarium, planetarium, epitafium, arboretum, delfinarium, fokarium, sanatorium, konserwatorium, serum, forum, kworum, lokum, audytorium, opium, medium, metrum ,misterium, imperium, terytorium, monstrum, relanium, remedium, solarium, spektrum, antidotum, glosarium, insygnium, kolokwium, webinarium, kontinuum, kryterium, milenium, preludium, uniwersum, klimakterium,kompendium, oceanarium, fokarium, sanktuarium, epicentrum, kalendarium, krematorium.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.