Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu
739 61 Trzyniec, Dworcowa 10
Tel.: 558 332 407, pzstri1@volny.cz, www.pzstrinec.cz
Liczba uczniów: 250, liczba klas: 11
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:30 – 7:45, 11:30 – 17:00
Szkoła składa się z: szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej, 2 szkół małoklasowych (Oldrzychowice i Trzyniec Taras), 5 przedszkoli (przedszkole przy ul. SNP oraz ul. Štefánika, Oldrzychowice, Niebory, Leszna Dolna)

W roku 2013 patronem szkoły został Gustaw Przeczek, były dyrektor placówki, społecznik oraz pisarz.Nauka w szkole przebiega według szkolnego programu edukacyjnego „Chodź, pokażę Ci świat”.

Obowiązki szkolne idą w parze z zajęciami pozalekcyjnymi. Możemy pochwalić się wysokim poziomem nauczania, czego dowodem jest procent absolwentów przyjętych do szkół średnich. W szkole działa ponad 30 kółek zainteresowań. Mamy również szkolny zespół folklorystyczny Ondraszki oraz zespół śpiewaczy Wesoła Nutka.

Staramy się wprowadzać nowoczesne metody i formy nauczania, jak np.
czytanie metodą Sfumato, czy nauka matematyki z pierwiastkami metody prof. Hejnego. Korzystamy z szeregu sprawdzonych metod. Doskonałe wyniki w testach porównawczych uczniów (np. w matematyce) potwierdzają ich skuteczność.

Wykorzystujemy nauczanie metodą projektu, nauczanie aktywizujące, nauczanie kooperatywne, uczenie się w grupie, CLIL czyli metodę zintegrowanej nauki języka obcego i przedmiotu, czytania i pisania prowadzące do krytycznego myślenia, kreatywnego pisania itp.

Praca nauczycieli idąca w parze z chęcią i staraniami uczniów owocują sukcesami – np. w konkursach przyrodniczych, matematycznych, językowych, recytatorskich, śpiewaczych, sportowych i plastycznych.

Unowocześniamy na bieżąco wszystkie placówki. W tym roku zakończyła się budowa nowej sali gimnastycznej przy ulicy Dworcowej, która służy nie tylko do lekcji wychowania fizycznego, ale również do innych imprez sportowych i kulturalnych.

Dzięki naszym staraniom przebiegł generalny remont klasopracowni fizyczno-chemicznej, w wyniku którego klasa wyposażona jest w tablety, tablicę interaktywną i najnowocześniejsze pomoce naukowe. Obecnie realizujemy projekt, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych klasopracowni: komputerowo-językowej i biologiczno-geograficznej. Nowe wyposażenie mają też warsztaty szkolne.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
matematyczne (ABAKU), język rosyjski, zespół Ondraszki, chemiczno-fizyczne, przygotowanie do egzaminów wstępnych z matematyki oraz języka polskiego, kółko ceramiczno-plastyczne, eko-kółko, czasopismo „Przerwa”, kółko przyrodnicze, chemiczno-fizyczne, siatkówka, kółko kronikarskie, kółko szycia, szachowe (odpłatne), kółko języka angielskiego, Wesoła Szkoła (odpłatne), Wesoła Nutka, klub komunikacji w języku obcym, kółko baletu, piłka ręczna, badminton, drużyna harcerska Czarne Pantery, religia rzymskokatolicka, religia ewangelicka.

Języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Uczniowie szkoły uczestniczą też w życiu kulturalnym, towarzyskim i sportowym Zaolzia, m.in. w imprezach takich jak Z książką pod poduszką czy też Labirynt w Domu PZKO Leszna Dolna, znaczna grupa uczniów tańczy w zespole Oldrzychowice.

Kontakt z Polską utrzymywany jest przez Wystawy Książki Polskiej, otwarcie w naszej szkole filii Małej Szkoły Baletu, współpracę ze szkołą partnerską w Bielsku-Białej, wyjazdy edukacyjne do Oświęcimia, Krakowa, Dusznik-Zdroju, Wieliczki, Chorzowa, a szczególnie wyjazd uczniów klasy VII do zielonej szkoły nad Bałtyk i kurs narciarski w Istebnej. Jesteśmy organizatorami imprez sportowych, takich jak Zjazd Gwiaździsty i Poprzeczka Majowa.

Przed i po zajęciach w szkole uczniowie mają możliwość przebywania w świetlicy, która oferuje aktywne spędzanie wolnego czasu. W szkole działa Koło Macierzy Szkolnej.

Tagi: , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.