Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie
  735 34 Stonawa, Holkovice 326
  Tel.: 596 411 040, holkowice@seznam.cz, www.psp-stonava.g6.cz
  Liczba uczniów: 12 Liczba klas: 2
  Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 7:00-7:30, 11:45-15:45

  W naszej szkole każdy uczeń śpiewa, tańczy, recytuje i zdobywa sukcesy. Każdy jest wyjątkowy.

  Gmina Stonawa na czele z wójtem inż. Andrzejem Febrem dba o naszą polską placówkę, o czym świadczy remont generalny budynku naszej szkoły, dobre wyposażenie klas i świetlicy szkolnej oraz zadbany ogród szkolny.

  W budynku szkoły mieści się Polskie Przedszkole, smacznie gotująca kuchnia oraz filia Podstawowej Szkoły Artystycznej w Karwinie. W ramach świetlicy szkolnej uczniowie w kapciach przechodzą do klas muzycznych, gdzie mają możliwość nauki gry na fortepianie, keyboardzie, skrzypcach, kontrabasie, gitarze, flecie sopranowym, altowym i poprzecznym.

  Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań: zespół folklorystyczny „Dziecka ze Stonawy“, kółko plastyczne, kółko języka angielskiego, religia ewangelicka „Klub Dobrej Nowiny“, religia katolicka.
  W budynku szkoły mieści się Polskie Przedszkole, kuchnia oraz filia Podstawowej Szkoły Artystycznej w Karwinie.
  Języki obce: język angielski.

  Szkoła współpracuje z Polskim Przedszkolem w Stonawie, z czeską szkołą i przedszkolem w Stonawie, z MK PZKO, z Urzędem Gminy, z Domem Opieki Społecznej w Stonawie, ze Stonawską Biblioteką, Umundurowanymi Górnikami, Klubem Działkowca, z myśliwymi.

  Do tradycyjnych organizowanych co roku imprez należy: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Spotkanie z Mikołajem, Balik Szkolny, uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Olimpiada COS, Wycieczka Szkolna, Festyn Szkolny oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego.

  Historia:
  Dzień 15 października 1900 był dla stonawskiej gminy dniem szczególnie uroczystym, bowiem w tym dniu odbyło się poświęcenie szkoły i rozpoczęcie nauczania.Tak rozpoczyna się historia naszej szkoły, która w roku 2020 będzie obcho-dzić 120. rocznicę swego istnienia.
  Obecnie budynek szkolny przechodzi generalny remont.

  Polska Szkoła w Stonawie to placówka kształcąca dzieci z polskich zaolziańskich rodzin oraz z rodzin typowo czeskich.
  Jesteśmy szkołą dynamiczną, z odpowiednio wykształconą kadrą pedagogiczną. Staramy się, żeby każde dziecko odnosiło sukces, traktujemy uczniów indywidualnie.

  Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w wielu dziedzinach. Osiągnięcia te dotyczą różnych konkursów śpiewaczych, plastycznych, recytatorskich, literackich i czytelniczych, uczniowie biorą także udział w konkursach matematycznych, językowych, sportowych i plastycznych.

  Bardzo cenna jest dla nas dobra współpraca z rodzicami. Zdajemy sobie sprawę, że pomyślny trójkąt rodzic – uczeń – nauczyciel wiele znaczy. Uśmiech dziecka jest dla nas wielką satysfakcją.

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.