CIESZYN / Wystawę z okazji 120 rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie oglądać można do 22 stycznia w Książnicy Cieszyńskiej. Wernisaż odbył się w piątek, 22 października.

  Na wystawie prezentowane są zarówno starodruki, jak i wydawnictwa XIX i XX-wieczne zgromadzone przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Księgozbiór i zespół archiwaliów PTL należy obok zbiorów Leopolda Jana Szersznika, Czytelni Ludowej czy spuścizny po Tadeuszu Regerze do najcenniejszej części zasobu Książnicy Cieszyńskiej.

  Jak podczas wernisażu podkreślali jej twórcy Agnieszka Laskowska i Krzysztof Kleczek, wystawa prezentuje kulturę ludową, którą od zapomnienia dla nauki ocalili jej miłośnicy – amatorzy.

  Wystawa „Uratować dla nauki i od zapomnienia…120 lat historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” przedstawia ideę ludoznawstwa, początki ludoznawstwa na ziemiach polskich, tradycje ludoznawcze na Śląsku Cieszyńskim, założenie i działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Księstwie Cieszyńskim oraz księgozbiór i zespół archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

  Kolekcja książek i archiwaliów zgromadzonych pod szyldem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Księstwie Cieszyńskim, a od 1929 r. Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, rozrastała się jeszcze po zaniku organizacji. W 1930 r. liczyła około 1000 książek, natomiast kilkadziesiąt lat później obejmowała już blisko 10 000 woluminów, w tym ok. 500 starych druków.

  „Książka do czytania”

  Wśród starodruków przeważają książki religijne — biblie, zbiory kazań, kancjonały czy modlitewniki. Znajdziemy wśród nich zarówno wydania polskie, jak i czeskie oraz niemieckie. W gablotach jest m.in. Biblia i inne druki brzeskie. W drukach XIX i XX-wiecznych przeważają czasopisma, kalendarze, wydawnictwa ludowe i podręczniki szkolne.

  Sporo też jest w prezentowanym zbiorze książek z dziedziny pedagogiki, historii, literatury, geografii czy nauk przyrodniczych. Najliczniej reprezentowane są wszelkiego rodzaju silesiaca.

  Niebawem cenne zbiory ludoznawcze z zasobów Książnicy dostępne będą online

  Przechowywany obecnie w Książnicy Cieszyńskiej księgozbiór Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego został w całości opracowany i posiada swoje opisy katalogowe dostępne on-line.

  Książnica Cieszyńska realizuje też projekt: „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie”. Obiekty, które w jego ramach zostały bądź niedługo zostaną zdigitalizowane, prezentowane są aktualnie w gablotach na wystawie.

  A już niebawem dzięki temu projektowi skorzystać z nich będzie można, siedząc przy własnym biurku, nie wychodząc z domu. W ramach projektu realizowanego przez Książnicę Cieszyńską zdigitalizowanych i udostępnionych zostanie około 30 procent zasobu zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

  (indi)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.