Uroczystość poświęcenia kościółka w Gutach w obiektywie Mariana Siedlaczka