Informacje dla Polaków w Czechach!     Sytuacja epidemiologiczna w RC 10 maja: 1532 nowych zakażeń.

  W celu przybliżenia zagadnień dotyczących polskiej tożsamości narodowej w perspektywie zbliżającego się spisu powszechnego na terenie Czech przygotowano cykl 3 konferencji on-line poświęconych nie tylko poczuciu narodowości, ale również zachowaniu tożsamości w środowisku wielokulturowym.

  Pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „Mało nas, dużo nas…
  O poczuciu więzi z krajem przodków” można posłuchać już jutro, w środę 24 marca o godz. 15.00, drugiego pt. „Życie na skrzyżowaniu kultur31 marca o godz. 15.00 a ostatniego zatytułowanego „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków” 7 kwietnia o godz. 15.00.

  Wystąpią w nich wybitni polscy naukowcy zajmujących się problematyką polskich mniejszości narodowych. Głównym tematem dyskusji będzie zastanowienie się nad problemem interpretacji tożsamości oraz nad jej przemianami w społeczeństwie wielokulturowym, jakim jest Zaolzie.

  Sześciu wybitnych w swojej dziedzinie profesorów z polskich i czeskich uniwersytetów spróbuje rodzicom, pedagogom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie życia kulturalnego i oświatowego w zrozumieniu fenomenu wielowymiarowości znaczenia tożsamości narodowej w strefie przygranicznej.

  Transmisja będzie przebiegać na profilu Konsulatu Generalnego w Ostrawie na Twitterze @PLinOstrava, Ambasady Polskiej w Pradze @PLinCzechia oraz profilach YouTube i Facebook „Głosu”.

  Program panelu dyskusyjnego:

  Panel I
  24 marca
  godz. 15.00
  Paneliści: 
  – prof. Tadeusz Siwek 
  – prof. Jerzy Nikitorowicz 
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Mało nas, dużo nas…
  O poczuciu więzi z krajem przodków”
  – Spisy ludności na Śląsku Cieszyńskim w historycznej perspektywie
  – Koncepcja interpretacji tożsamości Polaków – wielkozakresowość i wielowymiarowość, praktyczne przykłady rozwiązywania  napięć i konfliktów 
  Panel II
  31 marca
  godz. 15.00
  Paneliści
  – Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur 
  – Prof. Barbara Grabowska
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Życie na skrzyżowaniu kultur”
  – Czym jest tożsamość wielowymiarowa na Zaolziu i jak przejawia się w społecznej praktyce 
  – Przemiany modelu tożsamości w społecznościach wielokulturowych na przykładzie Zaolzia 
  Panel III
  7 kwietnia
  godz. 15.00
  Paneliści
  – dr Stella Strzemecka 
  – prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi
  – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków”
  – Rozmowy na temat tożsamości z dziećmi (czy, gdzie i jak rozmawiać o tych emocjach)
  – Stan rzeczy, refleksja psychologiczna, funkcjonalność i dysfunkcjonalność dyskursu o tożsamości – możliwe kierunki dalszych działań Państwa Polskiego, organizacji polonijnych i  szkół polskich  

  Osoby biorące udział w panelach dyskusyjnych:

  Prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska

  Jest profesorem psychologii z Krakowa (wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Ignatianum). Jest specjalistą psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji. Kierowała i współprowadziła dwie edycje warsztatów dla nauczycieli szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii (w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego). Prowadzi badania dotyczące Polaków w Norwegii.

  Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka kultury i oświaty pogranicza polsko-czeskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki społecznej oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych.

  Dr Stella Strzemecka

  Pracownik naukowy w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce migracji dzieci, w tym zagadnieniach adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości (m.in. adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii). Autorka pierwszej gry na temat poczucia tożsamości „Kameleon NEON. W poszukiwaniu ja.” Ekspertka kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?”.

  Dr hab. Barbara Grabowska

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Od 1989 roku uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości i socjalizacji młodzieży w środowiskach wielokulturowych. Autorka monografii poświęconej młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej. Ekspert Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

  Dr hab. Tadeusz Siwek

  Jest Polakiem z Zaolzia i obywatelem Republiki Czeskiej. Z wykształcenia jest geografem. Studia ukończył w Bratysławie. Doktorat i habilitację uzyskał w Pradze. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ostrawskiego (prorektor tej uczelni w latach 2001-2004). W pracy naukowej zajmuje się m.in. sprawami narodowościowymi, problematyką tożsamości narodowej i regionalnej oraz kwestią granic etnicznych.

  Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

  Pedagog i profesor nauk humanistycznych. Jest kierownikiem Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (jego rektor w latach 2005–2012). Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN. Autor publikacji z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji z zakresu edukacji międzykulturowej.

  Tagi: , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Pierre Curie – mąż Marii Skłodowskiej
   Maj152021

   Pierre Curie – mąż Marii Skłodowskiej

   Spacery ze Zwrotem: Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Dębowcu
   Maj152021

   Spacery ze Zwrotem: Kościół pw. Świętej Małgorzaty w Dębowcu

   Od dzisiaj Czesi umożliwiają przekraczanie granicy bez testu już 22 dni po pierwszej dawce szczepionki
   Maj152021

   Od dzisiaj Czesi umożliwiają przekraczanie granicy bez testu już 22 dni po pierwszej dawce szczepionki

   Scena Polska zaczęła sprzedawać bilety na spektakle
   Maj142021

   Scena Polska zaczęła sprzedawać bilety na spektakle

   W Polsce od soboty otwarte ogródki restauracyjne
   Maj142021

   W Polsce od soboty otwarte ogródki restauracyjne

   Uniwersytet Śląski w Cieszynie świętuje jubileusz półwiecza istnienia
   Maj142021

   Uniwersytet Śląski w Cieszynie świętuje jubileusz półwiecza istnienia

   Putnie, żbery i szafliki oraz inne naczynia klepkowe w sieci
   Maj142021

   Putnie, żbery i szafliki oraz inne naczynia klepkowe w sieci

   Niebawem rozpocznie się rozbiórka dawnego budynku celnego
   Maj132021

   Niebawem rozpocznie się rozbiórka dawnego budynku celnego

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test