Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Prezentujemy kolejny odcinek książki Czesława Stuchlika „Straże pożarne na Śląsku Cieszyńskim”

  Pierwsze „porządki ogniowe” w Polsce

  Dopiero w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego, a później jego następców, nastąpiły zmiany jakości budownictwa na korzyść „Polski murowanej”. Ale dotyczyło to zazwyczaj zamków, kościołów, murów obronnych i innych ważniejszych obiektów. Dopiero w XVIII i XIX wieku zaczęto budować obiekty z kamienia i cegły.

  Wzrastająca liczba pożarów spowodowała zainteresowanie władz miejskich i właścicieli miast problemem, skutkiem czego uchwalano tak zwane „porządki ogniowe”. Były one wzorowane na podobnych przepisach obowiązujących w miastach Europy Zachodniej. Stale ulepszane i doskonalone przetrwały do końca Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

  Jako pierwsze wprowadziły je większe miasta. Określały one różne formy zabezpieczenia przed pożarami, jak przebieg akcji gaśniczej, sposoby alarmowania, wyposażenie w sprzęt gaśniczy, zaopatrzenie w wodę, budownictwo ogniotrwałe itp. Niektórzy władcy zwalniali mieszczan z podatków po niszczycielskich pożarach.

  Król Zygmunt I Stary wydał nakaz przeniesienie poza obręb miasta wszystkich browarów, a Stefan Batory rozszerzył go na gorzelnie, piece garncarskie i wytwórnie świec. Królowa Bona doprowadziła do wydania w 1548 roku przepisów zobowiązujących mieszczan do gromadzenia w swych domach sprzętu gaśniczego. Król Jan Kazimierz rozszerzył te przepisy o browarach i gorzelniach na Nową Warszawę. W dobrach księcia Karola Radziwiłła leżących w Koronie, na Litwie i Rusi wprowadzono kompleksowe przepisy przeciwpożarowe, które ściśle egzekwowano.

  W 1760 roku marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński wydał przepisy nakazujące poprawy stanu kominów, przeniesienia za miasta zakładów wykorzystujących duży ogień, wysyłania do gaszenia ognia z każdego domu po dwoje ludzi, gromadzenia w warsztatach sprzętu gaśniczego oraz przestrzegania zakazu budowania domów drewnianych w miejscach zagrożonych. W 1764 roku uchwała sejmowa wprowadziła zakaz urządzania składów wódek i olejów w domach drewnianych.

  Czesław Stuchlik

  Jan van der Heyden – sikawki wężowe – rok 1690 (domena publiczna) / Źródło: domena publiczna

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test