CIESZYN / Książnica Cieszyńska zaprasza do udziału w cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu dziejów filozofii, prowadzonych przez dra Artura Lewandowskiego. Wykład inaugurujący działalność Akademii Filozoficznej odbędzie się w piątek 11 października o godz. 16.30.

Po zakończeniu wykładu każdemu ze słuchaczy zostanie wręczony imienny indeks. Każdy, kto weźmie udział w co najmniej sześciu warsztatach, otrzyma wraz z ich ukończeniem Certyfikat Cieszyńskiego Miłośnika Mądrości.

W trakcie cyklu zajęć Akademii Filozoficznej uczestnicy odbędą skrótowy kurs historii filozofii klasycznej, umożliwiający nabycie elementarnych kompetencji filozoficznych, takich jak: umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej argumentacji, przyswojenie niezbędnych informacji na temat życia i poglądów najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości czy wiedza o problematyce poszczególnych dziedzin filozofii.

Spotkania wzbogacone zostaną akcentem bibliofilskim, tworząc unikalną okazję do ujrzenia starodrucznych egzemplarzy arcydzieł filozoficznych pochodzących z bogatych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, które będą przedstawiane podczas warsztatów.

Wykładowca Artur Lewandowski jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa, starszym bibliotekarzem w Książnicy Cieszyńskiej. Ukończył magisterskie studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Całość cyklu zajęć Akademii Filozoficznej obejmie dziesięć warsztatów, które odbywać będą się każdy drugi piątek miesiąca, na następujące tematy:

11 października – Dzieje filozofii przed Platonem – wykład wstępny

8 listopada – Idealizm platoński: pierwszy system filozoficzny w dziejach

13 grudnia – Arystoteles: od krytyki Platona do systemu realizmu

10 stycznia – Św. Augustyn: mistrz Ojców Kościoła

14 lutego – System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

13 marca – Kartezjusz: racjonalizm i narodziny nowożytności

10 kwietnia Myśli Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

8 maja – John Locke: ojciec nowożytnego empiryzmu

12 czerwca – Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

10 lipca – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: twórca systemu idealizmu absolutnego

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test