OSTRAWA, REGION / Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Odbędą się one w niedzielę, 13 października. Warto wiedzieć, że głosować mogą również obywatele polscy stale przebywający za granicą.

  Kogo zatem dotyczą uregulowane odpowiednią ustawą przepisy? Otóż wszystkich osób, które normalnie posiadają prawa wyborcze (czyli m.in. są pełnoletnie, nie pozbawione praw publicznych czy ubezwłasnowolnione), które posiadają ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty oraz zostały wpisane do spisu wyborców.

  I właśnie o to, by do tegoż spisu zostać wpisanym, musimy zadbać, jeśli chcemy oddać głos w Ostrawie. Musimy to zrobić do 10 października 2019 r. włącznie. Można do konsulatu udać się w tej sprawie osobiście, można także załatwić ją telefonicznie lub elektronicznie. Dla wygody wszystkich konsulat zachęca do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY 

  Warto wcześniej przygotować potrzebne do zgłoszenia dane. Wpisać będziemy musieli:

  1.            Nazwisko

  2.            Imię (imiona)

  3.            Imię ojca

  4.            Datę urodzenia

  5.            Numer ewidencyjny PESEL

  6.            Miejsce pobytu wyborcy za granicą

  7.            Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

  8.            Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

  Osoby posiadające polskie obywatelstwo, a mieszkające na Zaolziu, zagłosować będą mogły w Konsulacie Generalnm RP w Ostrawie (Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava), gdzie utworzono obwód głosowania nr 46.

  (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test