CZESKI CIESZYN / Dzień Nauczyciela jest okazją do podziękowania za pracę pedagogom, ale też do nagrodzenia tych, dla których nauczanie jest pasją i misją, którzy potrafią inspirować, szukają nowych metod nauczania.

Co roku najlepszych nauczycieli wyróżnia też miasto Czeski Cieszyn. Wśród nich znaleźli się również nauczyciele z polskich szkół. 

HALINA ĆWIERTKA

Pracuje jako nauczycielka w przedszkolu na ul. Grabińskiej. Lubiana przez dzieci i nauczycieli, wykorzystuje najnowsze metody nauczania. Jest autorką i współautorką scenariuszy przedstawień przedszkolnych. – Kładzie duży nacisk na zaznajamianie dzieci z tradycjami i zwyczajami naszego regionu, rozwój świadomości narodowej, szacunek do przodków i troskę o język ojczysty – zabrzmiało podczas uroczystości przekazania nagrody. 

LESZEK KALINA

Leszka Kaliny na Zaolziu nie trzeba nikomu przedstawiać. W Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego uczy wychowania muzycznego, prowadzi też szkolne zespoły muzyczne – chór  Collegium Iuvenum i kapelę Zorómbek, które działają jako zespoły Polskiego Towarzystwa Artystycznego ARS MUSICA. Chóry pod jego batutą sięgają po te najwyższe nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwalach. W ubiegłym roku np. chór Collegium Iuvenum otrzymał 1. miejsce a Leszek Kalina wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta w Międzynarodowym Konkursie „Varsovia Cantat” w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród. W 2015 roku otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi“ z rąk prezydenta RP. 

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test