REGION / Kacper, Melchior i Baltazar pojawią się w Trzyńcu w sobotę 6 stycznia. Od początku roku trwa bowiem w całej republice kolejna Kwesta Trzech Króli (Tříkralová sbírka), której organizatorem jest organizacja non-profit Charita. Kwestę w Trzyńcu rozpocznie o godz. 16 pochód Trzech Króli (oni pojadą akurat konno), który uda się z rynku T.G.M. na plac przed domem kultury Trisia, gdzie zaplanowano program kulturalny.

W ubiegłym roku w ramach kwesty Charita zebrała w Trzyńcu 659 tys. koron, w Jabłonkowie 867 tys. , w Czeskim Cieszynie 931 tys., a w Boguminie 315 tys. Ile wolontariuszom uda się zebrać w tym roku nie wiadomo, wiadomo jednak, że w Diecezji Ostrawsko-Ołomunieckiej  w ruch pójdzie 2 967 skarbonek, do których można wrzucać datki.

Cały dochód z kwesty rozdzielany jest według następującego klucza: 65 procent zostaje w regionie, 15 procent przeznaczonych jest na projekty Charity w danej diecezji, 10 procent wspiera potrzebujących za granicą, 5 procent wędruje do projektów o zasięgu ogólnopaństwowym, a ostatnich 5 procent pokrywa koszty związane z organizacją kwesty.

ikz

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test