Goście z Zaolzia na Forum Ekonomicznym w Tarnowie

TARNÓW / Przez trzy dni – od niedzieli do wtorku – Tarnów gościł II Forum Gospodarcze Polonii Świata. Przyjechali na niego również przedstawiciele Zaolzia.Polski Związek Kulturalno-Oświatowy reprezentował Leszek Richter. Wśród gości byli też Petr Sznapka i Tomasz Onderek. W Forum uczestniczyło około 150 przedsiębiorców i zaproszonych gości. Spotkali się tutaj przedstawiciele polskich firm działających poza … Czytaj dalej Goście z Zaolzia na Forum Ekonomicznym w Tarnowie