OLBRACHCICE / Turyści zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Sportowym „Beskid Śląski” w RC w niedzielne popołudnie 22 stycznia spotkali się na corocznym zebraniu członkowskim. Po raz kolejny w gościnnym Domu PZKO w Olbrachcicach.

  Sala była pełna. Na zebranie przybyło 94 członków i 4 gości, m.in. Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, który z wielkim zainteresowaniem i podziwem dla prężnej działalności „Beskidu” wysłuchał sprawozdań.

  Prezes Towarzystwa Halina Twardzik podkreśliła, że oprócz popularyzacji turystyki górskiej, zapoznawania się z różnorodnymi terenami górskimi w regionie i poza jego granicami i oprócz działań zmierzających do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i wdrażania nawyków zdrowego stylu życia celem organizacji jest budowa i podtrzymywanie narodowej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez sport i turystykę.

  – A także zaznajomienie się z tradycjami, zabytkami i folklorem po obu stronach granicy i współpraca z zaprzyjaźnionymi organizacjami turystycznymi i sportowymi takimi jak PTTK, Klub Słowackich Turystów, Klub Czeskich Turystów – wyliczała Twardzik.

  A o tym, że cele te udaje się osiągać, świadczy ogromna liczba różnorodnych akcji i wielka na nich frekwencja. W ofercie PTTS każdy znajdzie coś dla siebie. Ktoś woli turystykę pieszą, ktoś inny rowerową, ktoś ma czas w soboty, kto inny we wtorki. Jedne wycieczki są bardziej wymagające pod względem kondycyjnym, inne, jak choćby stworzone z myślą o chcących pozostać aktywnymi emerytach wtorkowe, są krótsze i planowane po mniej wymagających, łagodniejszych szlakach. A są też turnieje tenisa stołowego i inne spotkania towarzyskie.

  Towarzystwo podzielone jest na 6 rejonów. Liczy 563 członków, organizacją kieruje trzynastoosobowy zarząd. – Ważne jest, że mamy wsparcie ze strony polskiej, miasta Czeski Cieszyn, konsulatu – mówiła prezes wspominając, że to właśnie dzięki środkom z konsulatu uczestnicy rajdu o Kyrpce Macieja otrzymali skórzane medale, a wszyscy członkowie Towarzystwa poprawiające bezpieczeństwo podczas powrotów z wycieczek odblaskowe zawieszki.

  Każdy członek otrzymał też kalendarzyk z wykazem wszystkich planowanych na ten rok wycieczek. Są wśród nich piesze górskie wyjścia w soboty i wtorki, wyjazdy bliższe i dalsze, wycieczki kolarskie i autokarowe.

  Prezes zwróciła też uwagę na fakt, że w tym roku przypada 95. rocznica założenia Towarzystwa. – Nie będziemy jej jakoś szczególnie obchodzić. Ale zbliża się setna rocznica i mam nadzieję, że uda się nam wtedy podkreślić, że istniejemy.

  Przerywnik w zebraniu, który sądząc po gromkich brawach dostarczył zebranym wiele radości, zapewniły dzieci z polskiego przedszkola i szkoły w Olbrachcicach, które zaśpiewały kilka zimowych piosenek.

  Sprawozdanie z działalności sportowej Towarzystwa złożył Henryk Cieślar. Wspominał o imprezach sportowych organizowanych czy wspieranych przez Sekcję Sportową PTTS-u, o reprezentowaniu Zaolzia na Światowych Igrzyskach Polonijnych, będących spotkaniem Polaków z całego świata. I o planowanych letnich igrzyskach w Toruniu.

  Nowością w „Beskidzie” jest to, że jedną z jego sekcji stały się „Orły Zaolzia”. Tę piłkarską drużynę tworzy około trzydziestu amatorów futbolu, z czego dziesięciu jest członkami „Beskidu”. Ich działalność przedstawił Piotr Twardzik. Jerzy Czap przedstawił natomiast działalność Klubu 99.

  Zebranie było jedynie zebraniem sprawozdawczym, władze Towarzystwa pozostały te same. Oprócz jednej zmiany – w trakcie roku została dokoptowana do zarządu Zofia Franek, gdyż jedna z dotychczasowych jego członkiń zrezygnowała z pełnienia funkcji z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia.

  Zebranie stało się także okazją do wręczenia członkom zdobytych w ciągu zeszłego roku odznak turystycznych. W tym roku odznaki drugiego stopnia uzyskały dwie członkinie, którym uroczyście je wręczono. Najwyższą odznakę Beskidu zdobył Stanisław Pawlik. Poszczególni członkowie otrzymali także odznaki niższego stopnia, a także zaliczyli część norm na odznakę 100 na 100. Uhonorowano również tych członków, którzy zasłużyli się pracą na rzecz Beskidu.

  Głos zabrał też prezes Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” działającego przy Oddziale „Beskid Śląski” w Cieszynie Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Zbigniew Pawlik. Podkreślił, że trwająca od 2005 roku współpraca pomiędzy „Ondraszkiem” a „Beskidem” nie jest bynajmniej współpracą czysto formalną.

  Wiele bowiem jest wspólnych imprez turystycznych zapisanych w razem wydawanym kalendarzu, a członkowie obu towarzystw chętnie uczestniczą w wycieczkach, rajdach i imprezach po obu stronach Olzy. Pawlik poprosił jednak o wybranie szefa Sekcji Kolarskiej, by ułatwić kontakt obu organizacji.

  Na koniec głos zabrał konsul generalny Janusz Bilski, który szczerze gratulował tak bogatej w wydarzenia działalności i podziękował za wkład w krzewienie tak turystyki i sportu, jak i kultywowanie polskości.

  (indi)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test