CZESKI CIESZYN / W środę 12 października o godz. 16.00 w salce konferencyjnej Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli zespołów śpiewaczych, dyrygentów, prezesów i innych osób zainteresowanych. Celem spotkania jest próba ożywienia ruchu śpiewaczego na Zaolziu.

Na panel dyskusyjny zaprasza nauczycieli muzyki szkół w regionie oraz wszystkich zainteresowanych przewodniczący Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej ZG PZKO Tomasz Piwko.

Program spotkania obejmie m.in. charakterystykę obecnej sytuacji chórów i zespołów wokalnych na Zaolziu. Zebrani rozmawiać będą też o możliwości utworzenia Reprezentacyjnego Zespołu Chóralnego Polskiego Związku Kulturalno–Oświatowego. Zaplanowana jest również dyskusja nad propozycją obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski przypadającą w 2018 roku.

Tomasz Piwko chciałby też rozwinąć dyskusję nad propozycją programową szeroko rozumianej aktywizacji młodego pokolenia w środowisku śpiewaczym regionu – między innymi rolą nauczyciela miejscowej szkoły w życiu kulturalnym lokalnej społeczności.

W liście do polskich szkół podstawowych Tomasz Piwko pisze: „Jak powszechnie wiadomo, od lat przeżywamy regres naszej europejskiej kulturowości, mówiąc inaczej – kryzys społecznościowy naszego środkowoeuropejskiego kręgu kulturowego. Najbardziej odczuwalny staje się on w małych regionach, które pozostają z dala od stref ekonomicznych, tym samym pozbawione są większych wpływów kapitałowych.

Takim „zapomnianym” i szerokim łukiem omijanym przez ów „kapitał” regionem jest nasz Śląsk Cieszyński. Historycy i socjolodzy kultury zajmujący się naszym terenem twierdzą zgodnie, że pomimo wielonarodowego i wielowyznaniowego bogactwa kulturowego obszar niegdysiejszego Księstwa Cieszyńskiego jest sukcesywnie niszczony zarówno przez geopolityczne czynniki zewnętrzne, jak i przez nasze wewnętrzne, często małostkowe rodzime waśnie”.

„Spróbujmy więc zadziałać” – apeluje Tomasz Piwko.

„W malutkim obszarze – pisze dalej – w mikrodziedzinie życia społeczno-kulturalnego, jaką jest nasz śląsko-cieszyński ruch śpiewaczy, dzieje się coraz gorzej, coraz więcej zespołów znajduje się w stanie agonii. Dlaczego? Dlatego, że te zespoły starzeją się, nie tylko wiekowo, ale przede wszystkim mentalnie.

Młodzi, rzecz jasna, takiego stanu nie akceptują, ale jeżeli młodych zachęcimy zupełnie odmiennymi perspektywami rozwoju odpowiadającymi ich oczekiwaniom, zarówno tymi społecznymi, koleżeńskimi, integracyjnymi, jak i perspektywami rozwoju własnego, indywidualnego, to być może w małych, lokalnych społecznościach uda się odtworzyć czy odrestaurować zespoły w nowej odsłonie” – zwraca się do wychowawców przewodniczący Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test