Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

PIOTROWICE KOŁO KARWINY / We wtorek 4 października odbyło się zebranie zarządu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach, zwoływane regularnie, zawsze w pierwszy wtorek miesiąca. Tym razem jednak, po raz pierwszy od czterdziestu lat, w mieszkaniu prywatnym.

– Piotrowiccy pezetkaowcy od pewnego czasu mają problemy z uregulowaniem stanu prawnego związanego z wynajmowaniem Domu PZKO – wyjaśnia Tadeusz Toman. – Był on wybudowany przez członków Koła w „czynie społecznym“ i oddany do użytku w 1976 roku. Jego właścicielem jest gmina.

W sąsiedztwie Domu PZKO, w miejscu wyburzonej restauracji Krutki, budowane jest nowe Centrum Kulturalne Gminy.

– Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę Urzędowi Budowlanemu w Piotrowicach, inwestorowi i pracownikom Urzędu Gminy na błędy w projekcie budowy nowego Centrum Kulturalnego Gminy, dotyczące Domu PZKO – dodaje Toman.

Uwagi te zdaniem pezetkaowców bagatelizowano. Wcześniej Gmina nie zgodziła się włączyć Domu PZKO do budowy nowego Centrum. Podczas burzenia budynku restauracji Krutki doszło do uszkodzenia Domu PZKO. Gmina zdaniem Koła nie reaguje na listy dotyczące konieczności niezwłocznych napraw. Członkowie zarządu MK PZKO określili zachowanie Urzędu Gminy jako haniebne.

Na zebraniu zarządu podkreślono, że działalność Miejscowego Koła w okresie ostatnich dwu lat miała tendencję wzrastającą. Organizowano zebrania, imprezy towarzyskie, wystawy, spotykał się Klub Propozycji i Klub Kobiet. Koło współpracuje z Sekcją Historii Regionu ZG PZKO i organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.p. przy organizacji imprez wspomnieniowych, dotyczących Pierwszego Powstania Śląskiego w 1919 roku.

– Niestety, w związku z decyzją statyka o zakazie wstępu do budynku zaplanowane imprezy trzeba odwołać. Nie odbędzie się jubileusz 40-lecia Domu PZKO 6 listopada 2016 roku. Na spotkania Klubu Propozycji i Klubu Kobiet Koło musimy znaleźć lokale zastępcze. Listopadową prelekcję Klubu Propozycji chcemy urządzić na farze kościoła rzymskokatolickiego – mówi Tadeusz Toman.

– Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach zawsze miało dobre lub relatywnie dobre warunki lokalowe – dodaje. – Po założeniu MK PZKO w 1947 roku działało w skromnych warunkach gospody Urbańczyk. Sytuacja poprawiła się w 1953 roku po zaadaptowaniu sklepu stolarskiego, tzw. Tirasówki, na świetlicę PZKO, gdzie Koło działało do 1966 roku. Budynek Tirasówki, po 1989 roku odzyskany w restytucji przez właściciela z Izraela, stopniowo rozpadał się i dlatego w ubiegłym roku został wyburzony. Potem działało Koło w drewnianym baraku dawnej fabryki chemicznej, gdzie był rozległy park. Dziś barak ten ani park nie istnieją. W 1976 roku otwarty został Dom PZKO w centrum gminy.

Poproszony przez naszą redakcję o zdanie na temat sytuacji piotrowickich pezetkaowców wójt Piotrowic Marian Lebiedzik przypomniał, że latem doszło do spotkania przedstawicieli Gminy z pezetkaowcami i Gmina zaproponowała Kołu PZKO na czas budowy lokal zastępczy. Oferta nie odpowiadała Kołu, działało więc dalej w swoim Domu PZKO. Kiedy jednak zburzono budynek obok, wspólna ściana została uszkodzona. Statyk zabronił wejścia do Domu PZKO, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione. Potem, jak zapewnił wójt, pezetkaowcy będą mogli dalej działać w Domu PZKO.

Na zdjęciach bogata działalność Koła:

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Otwarto nowy plac zabaw w Stonawie
Lipiec092020

Otwarto nowy plac zabaw w Stonawie

Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie
Lipiec092020

Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym
Lipiec092020

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym

Za skradzione bułeczki na półtora roku do więzienia!
Lipiec092020

Za skradzione bułeczki na półtora roku do więzienia!

10 pomysłów na weekend
Lipiec092020

10 pomysłów na weekend

W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa
Lipiec082020

W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa

Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych
Lipiec082020

Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych

Posprzątajmy Olzę
Lipiec082020

Posprzątajmy Olzę


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test