REGION / Dziś do naszych prenumeratorów dotarł najnowszy numer „Zwrotu”, a w nim wywiad z zespołem Ampli Fire. 

  Muzycy ze Stonawy zdradzają m.in., skąd wzięła się nazwa Ampli Fire, opowiadają też o swoich planach.

  Oprócz tego w numerze można poczytać o tym, jak żyje się w Tanzanii. Rok spędzony w tym kraju opisuje Aniela Taska, która wyjechała tam jako wolontariuszka.

  Niezwykle ciekawy jest też artykuł Sylwii Grudzień, kuratora Zbiorów Etnograficznych Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej nt. początków ruchu kolekcjonerskiego na Zaolziu. Opisuje ona m.in. powstanie i działalność Muzeum Macierzy Szkolnej.

  W rubryce Szlakiem Kół PZKO Czesława Rudnik przybliża działalność MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach, w szczególności zaś Zespołu Regionalnego Błędowice, kapeli Kamraci oraz zespołu Mali Błędowianie.

  O wielkiej tragedii, jaka miała miejsce w maju 1906 roku w Mistrzowicach Koniakowie, pisze na naszych łamach Czesław Gamrot.

  Oprócz tego na łamach miesięcznika można poczytać o najnowszej premierze Zespołu Teatralnego im. Jerzego Cienciały z MK PZKO Wędrynia, Darek Jedzok pisze o Akwizgranie. Publikujemy też drugą część tekstu Libora Martinka na temat twórczości Lucyny Waszkowej.


  Zwrot” można kupić w sekretariacie redakcji (ul. Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn).

  Jest dostępny także w Księgarni i Klubie Polskiej Książki (ul. Czapka 7, Cz. Cieszyn), w Trzyńcu (kiosk przy dworcu autobusowym obok apteki DR. MAX), w Bystrzycy (kiosk obok Tesco), w Gródku (sklep gospodarstwa domowego), w Jabłonkowie (kiosk na rynku).

  „Zwrot” można kupić także w Karwinie w kiosku „Chris” (ul. Wyzwolenia, Karwina 6) oraz w kiosku obok parku (ul. Pocztowa 11, Karwina 1), a także w Jabłonkowie w kiosku przy ratuszu (Dukielska 135).

  Elektroniczną wersję „Zwrotu” w promocyjnej cenie 20 koron można znaleźć tutaj

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test