Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  konferencjaBystrzyca1BYSTRZYCA / „Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego” to konferencja naukowa, której pierwsza część odbyła się w środę 15 lipca w Domu PZKO w Bystrzycy. W czwartek 16 lipca organizatorzy zapraszają na część drugą.

  Głównym celem konferencji, zorganizowanej przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Kongres Polaków w RC, jest podsumowanie projektu badawczego „Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Dzieło opracowane zostało przez kilkudziesięciu autorów pod redakcją prof. Zenona Jasińskiego i prof. Bogdana Cimały z Uniwersytetu Opolskiego.

  konferencjaBystrzyca2Wykładowców i słuchaczy przywitał Józef  Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w RC. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Bystrzycy Roman Wróbel, który opowiedział o projektach transgranicznych w gminie, oraz pełnomocnik polskiej mniejszości przy Radzie Rządu RC w Pradze Dariusz Branny.

  konferencjaBystrzyca4Obrady pierwszego dnia toczyły się pod hasłem „Teoretyczne aspekty badań nad regionalizmem”, a przewodniczył im prof. Zenon Jasiński. Na wstępie przypomniał swoje pierwsze kontakty z Zaolziem, sam pochodzi z Kresów Wschodnich. Podkreślił, że celem, do którego dążyli redaktorzy „Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”, było pokazanie ich dziejów i czasów współczesnych. – Myślę, że „Leksykon” dobrze się wpisuje w temat zachowania dziedzictwa – dodał.

  Pierwotnie miały powstać trzy tomy, a okazało się, że materiał nie mieści się nawet w czterech. Jeśli więc znajdą się finanse, może ujrzeć światło dzienne także tom piąty. Na razie tom czwarty znajduje się w drukarni, natomiast gotowa jest płyta, zawierająca materiały z wszystkich czterech tomów. Płytę otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji, a autorzy haseł odebrali z rąk prof. Jasińskiego certyfikaty.

  konferencjaBystrzyca3Wykładowcy podjęli następujące tematy: dr hab. Barbara Grabowska „Obraz kapitału społeczno-kulturowego w «Leksykonie Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej»”, dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego Bogdan Cimała „Geneza i źródła regionalizmu w Europie i na Śląsku”, prof. zw. dr hab. Halina Rusek „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości regionalnej”, dr hab. Marek Rembierz „Dziedzictwo kulturowe a jego zróżnicowanie w odmianach regionalnych. Aksjologiczne aspekty i edukacyjne wyzwania dziedzictwa kulturowego”, dr hab. Krzysztof Nowak „Oblicze regionalizmu w województwie śląskim w okresie międzywojennym”.

  konferencjaBystrzyca5Drugiego dnia obrady toczyć się będą w dwóch sekcjach. Pierwsza, od godz. 9.00, pod przewodnictwem Józefa  Szymeczka dotyczyć będzie „ Tradycji badań regionalnych na Śląsku”. Ze swoimi przyczynkami wystąpią: prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz („Edukacja regionalna  w zreformowanej szkole”), dr Ryszard Gładkiewicz  („Badania nad Ziemią Kłodzką”), dr Tadeusz Kania („Materiały źródłowe o Śląsku Cieszyńskim”), mgr Jarosław Drużycki („ Zaolziański subregionalizm. Powstanie nowej tożsamości”), mgr Władysława Magiera („Kobiety regionu. Podsumowanie badań biograficznych”).

  Druga czwartkowa sekcja, od godz. 11.00, której przewodniczy Bogdan Cimała, omawiać będzie temat „Regionalizm w działalności PZKO w RC i Kongresu Polaków w RC”. Konkretne zagadnienia poruszą: mgr Leszek Richter („Działania Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO oraz MK PZKO Jabłonków na rzecz odkrywania, interpretacji, ochrony oraz zachowania zasobów i dziedzictwa kulturowego regionu”), mgr Wojciech Grajewski („Pół wieku w służbie regionu. Działalność dokumentacyjna oraz popularyzatorska Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO”), inż. Jerzy Czap („60 lat działalności Sekcji Historii Regionu przy ZG PZKO”), dr Józef Szymeczek, mgr Marian Steffek („Projekty regionalne Kongresu Polaków w RC”), dr Krystyna Nowak-Wolna („Poezja na Zaolziu”), mgr Marek Wiendlocha („Warsztat pracy pracownika kultury na pograniczu”).

  (CR)

  Tagi: , , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie
   Lipiec092020

   Dzieci z Cierlicka spędzają wspaniałe chwile na przyszkolnym obozie

   Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym
   Lipiec092020

   Pomimo ograniczeń związanych z pandemią ruszają wakacyjne koncerty w Kościele Jezusowym

   10 pomysłów na weekend
   Lipiec092020

   10 pomysłów na weekend

   W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa
   Lipiec082020

   W Trzyńcu można wykonać tekst na obecność przeciwciał koronawirusa

   Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych
   Lipiec082020

   Euroregion dalej walczy o pracowników transgranicznych

   Posprzątajmy Olzę
   Lipiec082020

   Posprzątajmy Olzę

   Czwarty rok z rzędu Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej organizuje półkolonię dla dzieci
   Lipiec082020

   Czwarty rok z rzędu Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej organizuje półkolonię dla dzieci

   „Beskidziocy” odwiedzili Tatry
   Lipiec082020

   „Beskidziocy” odwiedzili Tatry


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test