W pracy świetlicowej PZKO nie doceniamy często znaczenia wspólnych wycieczek krajoznawczych. Mają one jednak duże i wielorakie znaczenie.

  Pomagają w wytworzeniu zgodnego i zżytego kolektywu, pozwalają na przyjemne spędzenie kilku chwil na łonie przyrody, umożliwiają poznanie pamiątek historycznych, ciekawych okazów fauny i flory czy piękna krajobrazów i są wreszcie mocnym atutem propagandowym naszego Związku.

  Nie powinno być bowiem żadnej wycieczki, w której by nasze zespoły śpiewacze czy inne nie wzięły udziału i nie wystąpiły ze swym programem. Wycieczkę można wreszcie połączyć ze współzawodnictwem zespołów czy osób w terenowym marszu orientacyjnym, czytaniu mapy, posługiwaniu się busolą czy kompasem i biwakowaniem pod namiotami.

  (Znaczenie wycieczek krajoznawczych. „Głos Ludu” nr 79, 4.7.1954)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test