WILNO / W dniach od 28 lutego do 5 marca ekipa Polaków i Polonusów z różnych krajów UE odwiedziła Wilno. Między innymi też przyjechali przedstawiciele z Zaolzia. Powodem tego spotkania był trwający już ponad półtora roku projekt Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji (EDI).

  Organizatorem pierwszej tegorocznej (ósmej w ramach projektu) „mobilności”, w której wzięli udział uczestnicy z Polski, Czech, Niemiec, Grecji, Holandii i Łotwy, był Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie (PUTW).

  Pierwszą z wielu ciekawych inicjatyw przygotowanych przez gospodarzy była międzynarodowa konferencja „Wileńskie tradycje – piękni różnorodnością”. W poszczególnych wystąpieniach omówione zostały m.in. wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter Wilna, stosunki polsko-litewskie czy polskie szkolnictwo na Litwie.

  Wśród prelegentów znalazli się m.in. przedstawiciele polskich instytucji w Wilnie. Część oficjalna konferencji została uzupełniona występami zespółu PUTW „Tęcza” oraz grupy ze Stowarzyszenia „Polki w gospodarce i kulturze” z Niemiec. Polskość obecna była w każdym elemencie ich fantastycznych występów. Goście mieli możliwość obejrzenia wystawy obrazującej realizację projektu EDI oraz zdjęć wystawionych z okazji 20-lecia PUTW.

  Finał XI edycji Festiwalu Rozśpiewane PrzedszkoleUczestnicy „mobilności” na Litwie wzięli udział w XI edycji Festiwalu „Rozśpiewane przedszkole”, w którym wystąpiły dzieci z przedzkoli z Wilna i Wileńszczyzny. W kolejnym punkcie programu uczestnicy projektu EDI wysłuchali wykład prezes Centrum Kulutry Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki – Apolonii Skakowskiej, która mówiła m.in. o zakresie aktualnej działalności kulturalnej Polaków na Litwie.

  Ciekawy punkt programu urozmaicający „mobilność” przygotowali przedstawiciele Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie, przywożąc do Wilna produkty regionalne pochodzące z mikroregionu Górolsko Swoboda (mikroregion znajduje się na pograniczu Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji).

  „Mobilność” na Litwie nie odbywała się wyłącznie w stolicy tego kraju. Ciekawymi punktami wycieczki edukacyjnej było m.in zwiedzanie cmentarza na Rossie, Ponar – miejsca martyrologii Polaków i Żydów czy Waki Trockiej. Jednym z przystanków były też Troki, miasto w którym mieszka największe skupisko Karaimów.

  Podczas wileńskiej „mobilnośći”  uczestnicy nabyli mnóstwo doświadczeń oraz wiedzy nt. aktualnej sytuacji autochtonicznych Polaków na Litwie. Do domów przywieźli też palmę wileńską wykonaną przy okazji Kiermaszu Kaziukowego.

  Kolejnym miastem, które zwiedzą partnerzy projektu będzie Amsterdam. Natomiast w lipcu odbędzie się podsumowanie i zakończenie projektu.

  (MĆ, AM)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test