Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  CIESZYN / CZESKI CIESZYN / W obu Cieszynach w najbliższy czwartek i piątek (23 i 24 października) odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, w planie jest też poruszenie  innych zagadnień dotyczących zarządzania w kulturze. W trakcie dwudniowej konferencji w Cieszynie i Czeskim Cieszynie będą gościć przedstawiciele świata nauki z uczelni polskich, czeskich i słowackich.

  Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji  i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych takich jak instytucje kultury. Najważniejsza z nich – to prywatyzacja sektora kultury przejawiająca się m.in. w przekazaniu większości publicznych instytucji kultury samorządom. Państwo przestało być jedynym zarządcą i mecenasem kultury, w związku z czym jego udział w finansowaniu tego typu instytucji wyraźnie się zmniejszył, wzrósł natomiast udział innych sektorów – głównie sektora samorządowego, ale również pozarządowego (sektora non profit) i prywatnego.

  Wprowadzenie reguł gospodarki rynkowej odbywa się ponadto w warunkach kryzysu budżetu państwa oraz przy ciągle bardzo ograniczonych możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury. Stawia to instytucje kultury w wyjątkowo trudnej sytuacji, tym bardziej, że za szybkimi zmianami nie nadąża system prawno-ekonomiczny, w jakim przychodzi działać menedżerom kultury w Polsce. Ta trudna sytuacja jest jednak także wyzwaniem dla poszukiwania nowych rozwiązań godnych XXI wieku.

  Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj: Program II MKN Kultura.

  Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury:

  • Orientacja rynkowa w instytucjach kultury – pomaga czy niszczy twórczość?
  • Kultura jako dobro publiczne
  • Sens i możliwości komercjalizacji sfery kultury
  • Metody i techniki badań w instytucjach kultury
  • Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury
  • Przeszkody w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych
  • Odbiorca kultury jako uczestnik procesów rynkowych
  • Planowanie strategiczne w instytucjach kultury
  • Strategie marketingowe w instytucjach kultury
  • Sposoby zarządzania instytucją kultury
  • PR w instytucjach kultury
  • Rola instytucji kultury w kreowaniu wizerunku regionu
  • Zarządzanie przestrzenią publiczną a działalność kulturalna
  • Zarządzanie projektami w kulturze
  • Finansowanie działalności instytucji kultury
  • Mecenat i sponsoring w kulturze
  • Przedsiębiorczość w instytucjach kultury
  • Wpływ globalizacji na instytucje kultury
  • Transgraniczne działania instytucji kultury

  Wydarzenie towarzyszące – Transgraniczna Konferencja Naukowa Prezentująca wyniki badań i inne zagadnienia dotyczące zarządzania w kulturze jest realizowana w ramach projektu „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

  Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem m. in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest organizowana przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej.

   

   Komentarze

   Czytaj również


   Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
   Wrzesień062020

   Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

   Jak przygotować placki z grochu włoskiego
   Wrzesień182020

   Jak przygotować placki z grochu włoskiego

   Tanie i wygodne buty? Zrób sobie „bosoki”
   Wrzesień182020

   Tanie i wygodne buty? Zrób sobie „bosoki”

   Czy uda się w tym roku zorganizować Kwiat Morwy? Organizatorzy ogłosili nowy termin
   Wrzesień182020

   Czy uda się w tym roku zorganizować Kwiat Morwy? Organizatorzy ogłosili nowy termin

   Zjazd absolwentów Gimnazjum odwołany
   Wrzesień172020

   Zjazd absolwentów Gimnazjum odwołany

   10 pomyslów na weekend
   Wrzesień172020

   10 pomyslów na weekend

   Uczniowie będą spędzać kilka godzin w maseczkach! Od jutra są obowiązkowe też w klasach
   Wrzesień172020

   Uczniowie będą spędzać kilka godzin w maseczkach! Od jutra są obowiązkowe też w klasach

   81 lat temu Armia Czerwona napadła na Polskę
   Wrzesień172020

   81 lat temu Armia Czerwona napadła na Polskę

   Marek Siderek przyjechał do Karwiny!
   Wrzesień172020

   Marek Siderek przyjechał do Karwiny!


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test