Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  CIESZYN / CZESKI CIESZYN / W obu Cieszynach w najbliższy czwartek i piątek (23 i 24 października) odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, w planie jest też poruszenie  innych zagadnień dotyczących zarządzania w kulturze. W trakcie dwudniowej konferencji w Cieszynie i Czeskim Cieszynie będą gościć przedstawiciele świata nauki z uczelni polskich, czeskich i słowackich.

  Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji  i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych takich jak instytucje kultury. Najważniejsza z nich – to prywatyzacja sektora kultury przejawiająca się m.in. w przekazaniu większości publicznych instytucji kultury samorządom. Państwo przestało być jedynym zarządcą i mecenasem kultury, w związku z czym jego udział w finansowaniu tego typu instytucji wyraźnie się zmniejszył, wzrósł natomiast udział innych sektorów – głównie sektora samorządowego, ale również pozarządowego (sektora non profit) i prywatnego.

  Wprowadzenie reguł gospodarki rynkowej odbywa się ponadto w warunkach kryzysu budżetu państwa oraz przy ciągle bardzo ograniczonych możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury. Stawia to instytucje kultury w wyjątkowo trudnej sytuacji, tym bardziej, że za szybkimi zmianami nie nadąża system prawno-ekonomiczny, w jakim przychodzi działać menedżerom kultury w Polsce. Ta trudna sytuacja jest jednak także wyzwaniem dla poszukiwania nowych rozwiązań godnych XXI wieku.

  Szczegółowy program konferencji można pobrać tutaj: Program II MKN Kultura.

  Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury:

  • Orientacja rynkowa w instytucjach kultury – pomaga czy niszczy twórczość?
  • Kultura jako dobro publiczne
  • Sens i możliwości komercjalizacji sfery kultury
  • Metody i techniki badań w instytucjach kultury
  • Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury
  • Przeszkody w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych
  • Odbiorca kultury jako uczestnik procesów rynkowych
  • Planowanie strategiczne w instytucjach kultury
  • Strategie marketingowe w instytucjach kultury
  • Sposoby zarządzania instytucją kultury
  • PR w instytucjach kultury
  • Rola instytucji kultury w kreowaniu wizerunku regionu
  • Zarządzanie przestrzenią publiczną a działalność kulturalna
  • Zarządzanie projektami w kulturze
  • Finansowanie działalności instytucji kultury
  • Mecenat i sponsoring w kulturze
  • Przedsiębiorczość w instytucjach kultury
  • Wpływ globalizacji na instytucje kultury
  • Transgraniczne działania instytucji kultury

  Wydarzenie towarzyszące – Transgraniczna Konferencja Naukowa Prezentująca wyniki badań i inne zagadnienia dotyczące zarządzania w kulturze jest realizowana w ramach projektu „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

  Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem m. in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Polskiej Akademii Nauk czy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest organizowana przez Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej.

   

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test