JABŁONKÓW/ W sobotę  3 maja w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 70. rocznicę stracenia ks. Józefa Adameckiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

  Ksiądz Adamecki był człowiekiem wyjątkowym, w imię Boga, ojczyzny i honoru zginął śmiercią męczeńską w wieku 32 lat. Został aresztowany w marcu 1943 r. Przebywał najpierw w więzieniu w Cieszynie, w Mysłowicach, później przewieziono go do Auschwitz i po wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo został rozstrzelany pod Ścianą Śmierci w Oświęcimiu 26 maja 1944.

  Ks. Adamecki przyszedł na świat 12 grudnia 1912 r. w Marklowicach Dolnych w rodzinie rolnika. Miał dwóch braci i trzy siostry. W roku 1932 ukończył Polskie Prywatne Gimnazjum Realne w Orłowej, w latach 1933-1938 studiował teologię w seminarium duchownym w Widnawie. Po wyświęceniu został wikariuszem na Morawce, potem w Dziećmiorowicach, w Czeskim Cieszynie, w Jabłonkowie. W okresie okupacji włączył się do ruchu oporu. W 1942 związał się z konspiracyjną siatką wywiadowczą „August”. Od października tego samego roku należał do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na terenie obecnego Zaolzia. Jego mieszkanie na plebanii służyło jako punkt kontaktowy dla członków tajnego wywiadu Józefa Margicioka. Na przełomie lat 1942 i 1943 zorganizował siątkę wywiadowczą we Frysztacie, Marklowicach i Trzyńcu, jedną z najlepiej działających organizacji konspiracyjnych na Śląsku. Udało się też nawiązać kontakt z więzieniem śledczym w Mysłowicach i KL Auschwitz. W marcu 1943 został aresztowany, więźniony w Cieszynie, w Mysłowicach, w końcu w KL Auschwitz, gdzie nie otrzymał jednak numeru obozowego ani fotografii. Pomimo najgorszych tortur nie ujawnił ani jednego nazwiska z szeregów AK.

  Aresztowanie wikariusza poprzedzało następujące wydarzenie. – Przy jednej rozmowie z ks. Józefem Adameckim w jego pokoju usłyszeliśmy trzask. Nasz wzrok zwrócił się w kierunku obrazu św. Józefa wiszącego na ścianie, który pękł na połowę. Z pewnym lękiem patrzyliśmy na siebie. Po kilku dniach Ksiądz został aresztowany przez gestapo – mówią świadkowie tych wydarzeń.

  W uroczystej ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział Konsul Generalna RP Anna Olszewska z mężem, Jan Ryłko – prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC z żoną, Józef Szymeczek – prezes Kongresu Polaków w RC, rodzina księdza Józefa Adameckiego oraz żółnierze Kompanii Honorowej wystawionej przez 6. Dywizję powietrzno-desantową z kpt. Piotrem Szałwińskim na czele. (AM)

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.