W sobotę 8 marca odbyło się spotkanie stowarzyszenia „Koliba” w pensjonacie „U źródełka” w Łomnej Górnej. Seminarium literackie poświęcone zostało znanym zaolziańskim autorom, takim jak Adam Wawrosz, Karol Piegza, Władysław Młynek, Anna Filipkowa, Józef Jeżowicz, Oto Żabka czy Maria Zielina.

  Spotkanie prowadzili Jolanta Stará i Antoni Szpyrc. Pierwsza część poświęcona została historii i genezie gwary cieszyńskiej. Przedstawiono, w jaki sposób w gwarze pojawiły się m.in. naleciałości z języka czeskiego lub niemieckiego (szczególnie w przeszłości). Pomimo tego zdaniem wykładowców nasza gwara cieszyńska zachowała autentyczność. Niewiele zmieniona na przestrzeni czasu utrzymuje się wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego po dzień dzisiejszy, i co ciekawsze tak wśród inteligencji, jak i pomiędzy zwykłymi ludźmi.
  By pokazać, jak mówiono i pisano kiedyś, przytoczyli prelegenci przykłady z poezji i prozy twórców zaolziańskich. Wśród przykładów znalazł się znany utwór Adama Wawrosza „Śmierć capa”, „Jako cygón zjod farorzowi gynś” Karola Piegzy, „Pogrzyb gorola” i „Stareczka z kurajki” Władysława Młynka, oraz „Tu sie żije bez starości” Józefa Jeżowicza. Sylwetkę i dorobek oraz przykłady z poezji Anny Filipek przedstawiła jej córka Jolanta Stará. Niejednego słuchacza mogło zdziwić, że twórczość w tym języku „prostym” może być aż tak bogata i różnorodna.
  W dalszej części programu przedstawił opowiadania ze swojego warsztatu Otmar Kantor, współczesny pisarz gwarowy. Na spotkanie przybyła też córka Oty Żabki- Marta Gelnarová, która wspomniała kilka słów o twórczości ojca i zaśpiewała wspólnie z Otmarem Kantorem piosenki z twórczości ludowej. (AM)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.