Kronika rodzinna

 

 
 

Ogłoszenia w Kronice Rodzinnej są publikowane darmowo. Tekst i ew. zdjęcie (może być tylko tekst) należy przesłać na mail info@zwrot.cz.
Do życzeń można dołączyć też filmiki z serwisu Youtube.

 

Komentarze
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test