POLSKA/PRAGA/OSTRAWA. Od 7:00 rano w Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze otwarte będą do godziny 21:00.

Obywatele RP głosują w okręgach wyborczych, do których przypisani są poprzez adres zameldowania. Ci przebywający poza granicami kraju lub obywatele polscy mieszkający stale za granicą mogą głosować w ambasadach i konsulatach. W Republice Czeskiej w ambasadzie w Pradze i w konsulacie w Ostrawie. Muszą jednak mieć uprzednio załatwione odpowiednie zaświadczenie (pisaliśmy).

Polacy wybierają na kolejną, czteroletnia kadencję 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów.

Do Sejmu dostaną się kandydaci tych komitetów, które w skali całego kraju przekroczyły 5-procentowy próg wyborczy w przypadku komitetów wyborczych i 8-procentowy w przypadku koalicyjnych komitetów wyborczych.

W Polsce obowiązuje tak zwana cisza wyborcza. Polega ona na tym, iż od północy w piątek do zakończenia głosowania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Dotyczy to również internetu. Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary – grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych.

Warto także pamiętać o konieczności okazania jakiegoś dowodu tożsamości. Bez takiego dokumentu nie otrzymamy kart do głosowania. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a nawet legitymacja studencka.

Karty do głosowania otrzymamy dwie: jedną na kandytdata do Sejmu, drugą do Senatu. W wyborach do Sejmu można głosować tylko na jedną listę, stawiając przy nazwisku jednego kandydata z wybranej listy znak „x”. W wyborach do Senatu można głosować tylko na jednego kandydata.
(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test