CIESZYN / Książnica Cieszyńska zaprasza do udziału w cyklu warsztatów edukacyjnych z zakresu dziejów filozofii, prowadzonych przez dra Artura Lewandowskiego. Wykład inaugurujący działalność Akademii Filozoficznej odbędzie się w piątek 11 października o godz. 16.30.

  Po zakończeniu wykładu każdemu ze słuchaczy zostanie wręczony imienny indeks. Każdy, kto weźmie udział w co najmniej sześciu warsztatach, otrzyma wraz z ich ukończeniem Certyfikat Cieszyńskiego Miłośnika Mądrości.

  W trakcie cyklu zajęć Akademii Filozoficznej uczestnicy odbędą skrótowy kurs historii filozofii klasycznej, umożliwiający nabycie elementarnych kompetencji filozoficznych, takich jak: umiejętność interpretacji tekstu filozoficznego, znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz narzędzi logicznej argumentacji, przyswojenie niezbędnych informacji na temat życia i poglądów najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości czy wiedza o problematyce poszczególnych dziedzin filozofii.

  Spotkania wzbogacone zostaną akcentem bibliofilskim, tworząc unikalną okazję do ujrzenia starodrucznych egzemplarzy arcydzieł filozoficznych pochodzących z bogatych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, które będą przedstawiane podczas warsztatów.

  Wykładowca Artur Lewandowski jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa, starszym bibliotekarzem w Książnicy Cieszyńskiej. Ukończył magisterskie studia filozoficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

  Całość cyklu zajęć Akademii Filozoficznej obejmie dziesięć warsztatów, które odbywać będą się każdy drugi piątek miesiąca, na następujące tematy:

  11 października – Dzieje filozofii przed Platonem – wykład wstępny

  8 listopada – Idealizm platoński: pierwszy system filozoficzny w dziejach

  13 grudnia – Arystoteles: od krytyki Platona do systemu realizmu

  10 stycznia – Św. Augustyn: mistrz Ojców Kościoła

  14 lutego – System św. Tomasza z Akwinu jako synteza wiedzy średniowiecznej

  13 marca – Kartezjusz: racjonalizm i narodziny nowożytności

  10 kwietnia Myśli Blaise’a Pascala albo tragizm egzystencjalny człowieka nowożytnego

  8 maja – John Locke: ojciec nowożytnego empiryzmu

  12 czerwca – Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta jako „przewrót kopernikański” w filozofii

  10 lipca – Georg Wilhelm Friedrich Hegel: twórca systemu idealizmu absolutnego

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test