Bywał na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie, w 2011 roku został nawet pasowany na gorola. Był sympatykiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Zdeněk Pšenica, długoletni prezes Towarzystwa Folklorystycznego Republiki Czeskiej, zmarł we wtorek 9 lipca w wieku 55 lat.

Urodził się w 1963 roku w Zubří na Morawach, w 1997 roku został prezesem Towarzystwa Folklorystycznego RC, był również przewodniczącym komitetu przygotowawczego przeglądu Zpěváček i festiwalu Zpěváček – Slávik, przewodniczył komitetowi przygotowawczemu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Jarmark, był członkiem prezydium projektu Dni Tradycyjnej Kultury w RC, prezesem towarzystwa Přístav i jednym z założycieli Czeskiej Rady Dzieci i Młodzieży.

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w sobotę 13 lipca o godz. 18.00 w kościele św. Katarzyny w Zubří.

 

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test