REGION / Z dniem 1 lipca dochodzi do zmian księży w parafiach rzymskokatolickich. Kuria Diecezji Ostrawsko-Opawskiej informuje też o tym, gdzie służyć będą nowo wyświęceni kapłani.

Jabłonkowska parafia otrzymuje również nowego proboszcza. Dotychczasowy ks. Janusz Kiwak przeniesiony został do Vřesiny w dekanacie hulczyńskim. Nowym proboszczem w Jabłonkowie jest ks. Alfred Volný, dotychczasowy dyrektor Konwiktu Teologicznego w Ołomuńcu.

W Jabłonkowie pracować też będzie pochodzący z parafii cierlickiej ks. Vojtěch Žvak, jeden z kapłanów wyświęconych w czerwcu przez biskupa Františka Václava Lobkowicza w ostrawskiej katedrze.

Z pozostałych nowo wyświęconych księży jeszcze dwóch trafi na Zaolzie. Ks. Lukáš Mocek służyć będzie w dwujęzycznej czesko-polskiej parafii w Czeskim Cieszynie, ks. Jiří Klos w Hawierzowie, gdzie nie ma już jednak polskich nabożeństw.

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test