GDYNIA / Polski Komitet Olimpijski ma już 100 lat. W roku swojego jubileuszu organizuje XXV Jubileuszowy Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski. Impreza odbędzie się w Gdyni w Hotelu Nadmorskim w dniach 20–27 lipca.

W programie Sejmiku znajdzie się podsumowanie 100 lat Polskiego Ruchu Olimpijskiego w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, omówienie działalności organizacji polonijnych w obszarze sportu i kultury fizycznej, w tym szczególnie młodzieży, wymiana doświadczeń w zakresie form i metod promowania Polski poprzez sport i ruch olimpijski.

Nie zabraknie zwiedzania polskiego Wybrzeża i Kaszub. Sejmik będzie też okazją do wyróżnienia działaczy i organizacji polonijnych z okazji 100-lecia PKOI, a uczestnictwo w nim doskonałą sposobnością do nawiązania bezpośrednich kontaktów sportowych działaczy polonijnych między sobą, a także z medalistami olimpijskimi.

W trakcie trwania Sejmiku odbędą się też IV Światowe Żeglarskie Mistrzostwa Polonii na Zatoce Puckiej.

Koszt udziału jednej osoby wynosi 1 400,00 PLN, obejmując m.in. zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w programie turystyczno-kulturalnym. Delegat musi opłacić tę kwotę z własnych środków. Uczestnik ponosi również koszt podróży do Warszawy. Transport z Warszawy do Gdyni i z powrotem zapewnia PKOI.

We wszelkich sprawach dotyczących programu i przyjmowania zgłoszeń do udziału w Sejmiku należy kontaktować się z odpowiedzialną za organizację po stronie PKOI Hanną Starzyńską, Sekretarz Komisji Współpracy z Polonią, tel.: +48 22 560 37 60, tel. kom. +48 668 108 171, e-mail: hstarzynska@pkol.pl.

(indi)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test