W dniu 18 czerwca br. w domu opieki społecznej w Ligotce Kameralnej dokonał żywota ksiądz i artysta-fotografik Kazimierz Suchanek.

Ksiądz Suchanek urodził się 11 maja 1928 r. w Szumbarku. Ukończył studia teologiczne na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym w Bratysławie (1953). W latach pięćdziesiątych został objęty zakazem wykonywania zawodu duszpasterza, więc podjął pracę w biurze projektowym w Bratysławie. Na rodzinny Śląsk powrócił w 1959 r. W latach 1965-1977 czynił posługę duszpasterską w Gutach, skąd pochodzi większość jego fotografii. Był też pastorem w Cierlicku, Błędowicach i w Stonawie.

Należał do czołówki fotografików w Sekcji Literacko-Artystycznej działającej przy ZG PZKO przed 1989 r. W 1993 r. Otrzymał Nagrodę im. św. Brata Alberta za twórczość w dziedzinie fotografii artystycznej. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w kulturze, sztuce sakralnej oraz za działalność społeczną i ekumeniczną. Był honorowym członkiem Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 2005 r. przegląd Jego twórczości został opublikowany w albumie „Bliscy memu sercu“.

W ubiegłym roku, z okazji Jego 90. urodzin, Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne urządziło wystawę benefisową Jego prac w Czytelni i Kawiarni „Avion“ w Cz. Cieszynie.

Pogrzeb księdza Suchanka odbędzie się w środę 26 czerwca br. o godz. 13 z Kościoła Ewangelickiego w Błędowicach.

 

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test