CZESKI CIESZYN / Międzynarodowa Konferencja Naukowa Asymilacja na pograniczach. Współczesność i historia zorganizowana 14 czerwca przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Centrum Studiów Tożsamości Europejskiej Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Ostrawie i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które łączy wspólne zainteresowanie tematami dotyczących życia mniejszości narodowych na pograniczach, podjęła obszerny temat ściśle powiązany też z Polakami na Zaolziu.

– Konferencja odbywa się nieperiodycznie, poruszane są różne tematy, raz były „Mniejszości narodowe w okresie międzywojennym“, raz „Wartości kulturalne“ dziś jest to „Asymilacja“. Celem konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy o Zaolziu. Często bywa tak, że w demokratycznych nawet państwach większościowe społeczeństwo traktuje asymilację jako integrację. Trzeba pokazać, że współżycie wielu kultur jest możliwe, że należy je wspierać, że to może nawet dużo dobrego przynieść – stwierdził Józef Szymeczek, inicjator spotkań naukowych organizowanych w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

Podczas czwartej edycji Konferencji Międzynarodowej zostały omówione różnice pomiędzy mniejszościami narodowymi na Węgrzech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Ukrainie, Białorusi i Litwie.  Irena Bogocz z Uniwersytetu w Ostrawie zaznajomiła obecnych z liczbą Ślązaków, Polaków i Czechów na naszym terenie w przeszłości i obecnie. Tematem jej wykładu był głównie język, jakim posługują się mieszkańcy Zaolzia oraz to, jak zmieniał się na przestrzeni lat.

Można było wsłuchać się w wykłady takich naukowców jak Jan Rychlik i Kamil Polehla z Uniwersytetu Karola w Pradze, Renata Zawistowska z LOMS Kraków, Nikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego, Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, Eugeniusz Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku i wiele innych.

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test