CIESZYN / Kobiety odgrywały nie mniejszą, aniżeli mężczyźni rolę w kreowaniu życia politycznego, społecznego i kulturalnego Cieszyna i całego regionu. A są niedoceniane, ich wkład w nasze dziedzictwo bywa zapomniany, na co od lat zwraca uwagę Władysława Magiera – historyk, autorka kilku już tomów książek z biogramami zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego niewiast.

A teraz w pracowni multimedialnej w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie ma powstać Filmowa Kronika Kobiet, czyli 5 filmów animowanych przedstawiających sylwetki lokalnych bohaterek Cieszyna: Zofii Kirkor-Kiedroniowej, Marii Sojkowej, Niny Górniak, Janiny Marcinkowej oraz Stefanii Michejdowej.

Na realizację przedsięwzięcia Biblioteka Miejska otrzymała grant w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. Filmy zostaną stworzone z dziećmi i młodzieżą, biorącą udział w warsztatach. Biblioteka we wrześniu będzie rozsyłać zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu do szkół.

A że do cieszyńskiej Biblioteki Miejskiei i jej pracowni multimadialnej przychodzą również dzieci z lewego brzegu Olzy, i w tym projekcie z powodzeniem uczniowie naszych polskich szkół mogą wziąć udział. Zostanie stworzonych 5 grup, każda z nich będzie odpowiedzialna za jeden film. Konsultantką merytoryczną będzie Władysława Magiera.

Na samej realizacji filmów przedsięwzięcie bynajmniej się nie skończy. – Zbudujemy program edukacyjny, który pozwoli upowszechniać wiedzę o wspaniałych kobietach, które kreowały życie polityczne, społeczne i kulturalne regionu. Zapowiada się więc wspaniała historyczna, filmowa, reporterska przygoda – cieszy się Dyrektor Biblioteki Miejskiej Izabela Kula.

(indi)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test