2 maja, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej organizowane są w Ustroniu obchody tego święta. Oczywiście z flagą w roli głównej. 

Obchody Dnia Flagi organizuje na płycie ustrońskiego rynku Instytut Śląska Cieszyńskiego. Wszystko zacznie się o godz. 14:30. Będą oczywiście przemówienia i odśpiewany zostanie hymn państwowy. Będzie też stoisko, przy którym rozdawane będą biało-czerwone flagi, kokardy narodowe oraz chorągiewki.

Instytut Śląska Cieszyńskiego to stowarzyszenie założone w 2016 roku w Ustroniu, które w swych głównych celach programowych zakłada działalność na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historii Śląska Cieszyńskiego, jego dziedzictwa i tradycji, promowanie tolerancji religijnej i kulturowej oraz aktywne uczestnictwo w lokalnej debacie publicznej. Jak podkreślają założyciele istotą stowarzyszenia jest działanie, zatem od samego powstania organizowali oni w Ustroniu uroczystości wspomnieniowe związane z regionem.

Działacze stowarzyszenia chcą patrzeć na region Śląska Cieszyńskiego jako całości. – Wiele osób utożsamiania pojęcie Śląska Cieszyńskiego z terenem powiatu cieszyńskiego, a więc jedynie jednej z części owej krainy historycznej, co jest błędem. Nasza organizacja powstała po to, by pokazać, że za Olzą również mieszkają, jak to ujęliśmy w naszym statucie, córki i synowie Ziemi Cieszyńskiej. Uważamy, że należy dążyć do reintegracji Śląska Cieszyńskiego, szczególnie teraz, gdy Polskę i Czechy więcej łączy, niż dzieli. Ponad 10 lat temu zniknęły bariery fizyczne, dzielące przez ponad 80 lat Śląsk Cieszyński. Wyzwaniem współczesnym powinno być przełamywanie barier mentalnych, świadomościowych, które w jeszcze większym stopniu pozwolą budowanie lub wzmacnianie poczucia wspólnoty mieszkańców Zaolzia i polskiej części Śląska Cieszyńskiego – stwierdza Janusz Hudziec, Wiceprezes Instytutu.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Gorolski Święto
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test