Do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych nietrudno trafić. Nie dość, że okazały gmach góruje nad wsią, to prowadzą doń drogowskazy. Jest to bowiem, od 1999 roku, sanktuarium Matki Bożej Kończyckiej.

Ale kościół powstał znacznie wcześniej. Wybudowano go, w obecnej – murowanej formie w roku 1713. Choć nie całkiem, bo wówczas wieża była drewniana. Murowana pojawiła się  sto lat później. Ale już wcześniej istniała w tym miejscu świątynia, tylko drewniana.

Sama bryła kościoła nie wyróżnia się niczym szczególnym. Wybudowano go z cegły, obecnie otynkowany jest w dość jaskrawych kolorach. Polecamy go do zwiedzenia ze względu na ciekawe wnętrze.

Zobaczyć tam można ciekawe renesansowe epitafium rycerza Zygmunta Wyszkoty z 1568 r, późnobarokowe ołtarze, ambonę i chrzcielnicę. Ale to, co rozsławiło ów kościół i sprawiło, iż otrzymał on rangę sanktuarium, to późnogotycki, XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Kończyckiej, uważany za cudowny.

Jeszcze w XIX wieku pielgrzymowano do Kończyc nie tylko z terenu Śląska Cieszyńskiego, ale także Prus. A w czasie II Wojny Światowej, choć kościół doznał sporych zniszczeń i został splądrowany, obraz pozostał nienaruszony. Odczyszczono go i odnowiono w latach 60-tych XX wieku. Obraz namalowany jest na desce lipowej. Autor nie jest znany.

Źródła podają, iż obraz sprowadził ze Słowacji lub Moraw fundator kościoła, ówczesny właściciel Kończyc Małych Jerzy Pełka.

„Granica państwa z Czechami odcięła wielu pątników z ziem za Olzą. Dawniej z okolicznych parafii wierni licznie podążali na odpust do Matki Boskiej Kończyckiej” – czytamy na stronach parafii.

Jest to rzymskokatolicki kościół parafialny. Samodzielna parafia w Kończycach Małych powstała w roku 1909 r. Zgodę na to wyraził cesarz Franciszek Józef, co upamiętnia znajdująca się wewnątrz kościoła tablica. Wcześniej kościół w Kończycach Małych był filią parafii w Pruchnej.

Warto zwrócić też uwagę na znajdujące się na przykościelnym cmentarzu zabytkowe nagrobki i odlewane krzyże. Nekropolia nie jest obecnie czynna. Wraz z kościołem cmentarz wpisany jest na listę zabytków.

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test