Tegoroczna Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego odbędzie się w terminie 04 – 18.08 w Krakowie. Program skierowany jest do osób dorosłych, stanowi atrakcyjną formę wakacyjnej edukacji dla  w Ojczyźnie Przodków.Organizatorem dwutygodniowego turnusu edukacyjnego jest Krakowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej.

Dodatkowo zaplanowano też bogaty program kulturalny i turystyczny, a organizatorzy podkreślają, że „Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników”.

Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń. Dlatego jeśli ktoś chciałby wziąć udział w tym kursie powinien jak najszybciej wysłać wypełnioną kartę zgłoszenie (2019 karta zgłoszenia – LAK 2019 – KRAKÓW) na adres: biuro@wspolnota-polska.krakow.pl biuro@swp.krakow.pl.

(indi)

 

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test