WARSZAWA / W sobotę 25 maja w Domu Polonii w Warszawie, w czasie trwania dorocznych Warszawskich Targów Książki, odbędzie się uroczyste wręczenie Londyńskich Nagród Literackich za rok 2018. Wśród laureatów jest czeski literaturoznawca Libor Martinek, wieloletni współpracownik naszej redakcji.

Londyńską Nagrodę Literacką odbierze Libor Martinek za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie przez pisarza mieszkającego poza Polską. Drugim laureatem jest Jacek Hajduk, autor zbioru esejów „W rejony mroku”. Nagrodę przyznaje od 1951 roku Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie.

Libor Martinek jest też tegorocznym laureatem Europejskiego Medalu Poezji i Sztuki HOMER. Medal jest od 2016 roku przyznawany przez zasiadające w Brukseli międzynarodowe jury wybitnym artystom w świecie literatury, których twórczość nosi znamiona posłannictwa międzynarodowego, starych tradycji wzajemności, ma w sobie prostotę i piękno, jest sztuką zawierającą siłę zdolną do przenoszenia myśli wśród różnych narodów.

Libor Martinek, historyk literatury, krytyk literacki, jest docentem Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem kilkunastu publikacji naukowych w języku czeskim i polskim i ponad 120 rozpraw, esejów i artykułów o tematyce polskiej w czeskich i polskich pismach fachowych. Sam również pisze poezję i tłumaczy wiersze innych autorów. Zajmuje się także badaniem literatury polskiej, która powstała na Śląsku Cieszyńskim, jest znawcą piśmiennictwa zaolziańskiego, czego dowodem są również liczne artykuły na ten temat na łamach „Zwrotu”.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test