– Miło mi poinformować, że 12 kwietnia 2019 roku Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o Karcie Polaka, która teraz jest przygotowana dla wszystkich państwa, dla wszystkich Polaków mieszkających na całym świecie – powiedziała we wtorek podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz. 

Kartę Polaka stworzono z myślą o Polakach mieszkających na Kresach Wschodnich. Wprowadzona została ustawą z 2007 r. 

Aby móc otrzymać Kartę Polaka zgodnie z przepisami ustawy trzeba posługiwać się językiem polskim oraz znać i kultywować polskie tradycje i zwyczaje. Należy też zadeklarować przynależność do Narodu Polskiego. Konieczne jest też wykazanie, że posiadało się polskie obywatelstwo lub jest się polskiego pochodzenia lub jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie lub było polskiego pochodzenia.

Dotychczas Kartę Polaka otrzymać mogli tylko obywatele konkretnych, wymienionych w ustawie państw powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR.

Teraz kartę otrzymać będą mogli Polacy mieszkający na terenie całego świata, a więc także Zaolziacy. 

Do czego uprawnia Karta Polaka? 

Posiadacz Karty Polaka:

– zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;

– zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

– zwolniony za rozpatrzenie i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

– ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);

– ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

– ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

– nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

– ma prawo odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o systemie oświaty;

– ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

–  ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

–  ma prawo bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce:

1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

2. Muzeum Historii Polski w Warszawie

3. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

4. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

6. Muzeum Narodowe w Krakowie

7. Muzeum Narodowe w Poznaniu

8. Muzeum Narodowe w Warszawie

9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

10. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

11. Muzeum Stutthof w Sztutowie

12. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

13. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

14. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

16. Muzeum Zamkowe w Malborku

17. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

18. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

19. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

20. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

21. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

22. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej”

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test