KARWINA / Jubileusz życiowy obchodzi dziś Józef Wierzgoń, znany doskonale na całym Zaolziu animator życia muzycznego, propagator śpiewu chóralnego jako sposobu na przetrwanie ducha polskiego i utrzymanie tożsamości narodowej.

Urodził się 17 kwietnia 1934 roku we Frysztacie, był pedagogiem, szefem filharmonii, dyrektorem Teatru Cieszyńskiego. Działacz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, dyrygent, autor śpiewników, publicysta i współpracownik „Zwrotu”, gdzie zamieścił wiele ciekawych artykułów o życiu śpiewaczo-muzycznym na Zaolziu, jest też założycielem karwińskiego Zespołu Śpiewaczo-Muzycznego Przyjaźń, który prowadził przez ponad pół wieku.

Mimo upływu czasu jest stale aktywny, w 2017 roku napisał wydaną przez PZKO publikację „Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej”. Za swoje działania otrzymał wiele nagród i odznaczeń. W 2018 roku został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody konsula generalnego RP w Ostrawie za wybitne osiągnięcia na polu kultury. Z okazji 750-lecia Karwiny został zaliczony w poczet osobistości miasta.

Serdeczne życzenia zdrowia, wielu osiągnięć na niwie kultury i szczęścia osobistego składa Jubilatowi Zarząd Główny PZKO oraz redakcja miesięcznika „Zwrot”.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test