GNOJNIK / Poeta, nauczyciel, działacz społeczny zmarł 26 marca 90 lat temu. Jego pogrzeb stał się demonstracją polskiej ludności na Zaolziu. Dziś patronuje gnojnickiej polskiej szkole podstawowej, której dyrekcja, wraz z działaczami MK PZKO organizuje 27 marca Apel pamięci Jana Kubisza.

Wszystko rozpocznie się o godz. 15:30 na gnojnickim cmentarzu ewangelickim. Organizatorzy przewidują udział przedstawicieli wszystkich organizacji polskich na Zaolziu, młodzieży szkolnej, zacnych gości i wszystkich sympatyków.

Na cmentarzu po krótkim przemówieniu wspólnie odśpiewane zostaną dwie zwrotki Płyniesz Olzo i Ojcowski dom, po czym zainteresowani będą mogli zwiedzić Szkołę i Przedszkole im. Jana Kubisza oraz wystawę okolicznościową.

– Zapraszam wszystkich: nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców, harcerzy, pezetkaowców – po prostu Polaków z Zaolzia do masowego udziału w Apelu pamięci Jana Kubisza. Uważam, że 90 rocznica jego śmierci i pogrzebu jest idealną okazją do oddania hołdu temu wybitnemu nauczycielowi, poecie, a przede wszystkim patriocie narodowemu. Przed 90 laty, w czasie bez internetu i Facebooka jego pogrzeb stał się manifestacją polskiej ludności na Zaolziu. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Przekazanie dziedzictwa naszych przodków przyszłym pokoleniom jest naszym świętym obowiązkiem! – apeluje Tadeusz Grycz, dyrektor gnojnickiej szkoły.

Ponadto organizatorzy Apelu wspólnie z Kongresem Polaków w RC i ZG PZKO planują zorganizowanie w tym roku jeszcze spotkania oraz dyskusji na temat : „Jan Kubisz i czasy współczesne”.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test