KARWINA / Z okazji Dnia Nauczyciela miasto Karwina wyróżniło 29 pedagogów pracujących na terenie miasta. Znalazła się wśród nich również nauczycielka polskiej szkoły.

Zostali nagrodzeni głównie za zasługi w działalności pedagogicznej, przyczyniającej się do rozwoju edukacji w mieście. Nauczyciele są co roku oceniani w dwóch podstawowych kategoriach: kategoria I – znacząca osobistość pedagogiczna roku, w której ocenia się obecne ponadstandardowe i innowacyjne działania w procesie edukacyjnym, kategoria II – nagroda za wieloletnią twórczą działalność pedagogiczną, w ramach której nagradzana jest długoletnia działalność wychowawcza z wkładem w rozwój edukacji w Karwinie.

Jedną z nagrodzonych w kategorii I wychowawczyń jest Halina Luberová, nauczycielka Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karwinie-Frysztacie.

Listy Pamiątkowe Rady Miasta Karwiny przekazali wyróżnionym pedagogom prezydent miasta Jan Wolf i jego zastępca Andrzej Bizoń. – Myślę, że to dobra tradycja, ponieważ zawód nauczyciela jest naprawdę trudny i złożony. Cieszę się, że przynajmniej w ten sposób możemy im podziękować za całoroczną działalność, która jest bardzo ważna dla edukacji naszych dzieci w Karwinie – stwierdził Jan Wolf.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test