CZESKI CIESZYN / Działacze MK PZKO Czeski Cieszyn Centrum spotkali się 24 marca na zebraniu członkowskim. Poprowadził je Karol Toboła.

Jednak nim przystąpiono do sprawozdań z działalności i finansowych oraz omawiania planów na rok bieżący,  obecni obejrzeli występ Teatrzyku BUM TRACH. Kółko teatralne prowadzone przy czeskocieszyńskiej podstawówce przez Marylę Szymanik przedstawiło spektakl Anny Wacławik „Łuskanie fazoli”.

Dopiero po części artystycznej przyszedł czas na omówienie spraw organizacji. Koło jest właścicielem dwu garaży, które wynajmuje. Pieniądze w ten sposób zdobyte przeznacza na swoją bieżącą działalność.

Koło może poszczycić się aż dwoma klubami kobiet. Pierwszy Klub Kobiet tworzą starsze panie, które całe życie przepracowały społecznie, a teraz spotykają się bardziej towarzysko, choć na zebranie przygotowały poczęstunek.

Drugi Klub Kobiet zrzesza Młodsze panie, które spotykają się co tydzień, we wtorki na zajęciach z gimnastyki, które prowadzi Irena Molin. Po ćwiczeniach panie spotykają się w salce MK PZKO.

Działa też prężnie Klub Młodych, który w zeszłym roku zorganizował dwie imprezy: majówkę w Domu Polskim PZKO w Sibicy oraz Kluboturniej. – Klub Młodych to wszyscy cieszyniacy ze wszystkich cieszyńskich kół – wyjaśniła prezes Koła Małgorzata Rakowska.

Omówiono także kwestię wniosku nadania polskiej szkole podstawowej w Czeskim Cieszynie imienia Henryka Jasiczka, jaki Koło złożyło w 2016. Wówczas, jak określili działacze MK,  „odpowiedź szkoły była niewyraźna”. A że ostatnio sąsiednie MK Cz. C. Osiedle również przyjęło uchwałę wspierającą ideę nadania szkole tego imienia, PZKO-wcy z Centrum postanowili ten pomysł poprzeć.

W planach na rok przyszły członkowie z Czeskiego Cieszyna Centrum planują m.in. Dzień Matki w maju, Majówkę Klubu Młodych 31 maja w Klubie PZKO na ul. Bożka, rajd Do źródeł Olzy, w grudniu turniej ringo, Kolędowanie na Rynku, Spotkanie z kolędą i Kluboturniej dla młodzieży.

Członkowie Koła w planach mają także dofinansowaną z Funduszu Rozwoju Zaolzia 5-dniową Wycieczkę do Trójmiasta. Tu Władysława Magiera podsunęła pomysł, aby w jej trakcie dokonać odsłonięcia tablicy poświęconej pochodzącemu z Błędowic Dolnych polskiemu ministrowi przemysłu i handlu Józefowi Kiedroniowi, który doczekał się w Gdyni swej ulicy.

W dyskusji głos zabrała obecna na zebraniu prezes PZKO Helena Legowicz. – Najbardziej liczy się w każdym kole współpraca budowana od lat, to, że jego członkowie czują się w swoim gronie dobrze i spotykanie się nie jest obowiązkiem, a przyjemnością. I tego państwu życzę. Cieszę się bardzo, że mają państwo w planie gremialny udział w Festiwalu PZKO – dodała Helena Legowicz. Rozmawiano też o możliwości zamówienia autobusu, który wieczorem odwiózłby członków Koła z Festiwalu PZKO do Czeskiego Cieszyna.

Na zakończenie zebrani wysłuchali ilustrowanej zdjęciami prelekcji Zygmunta Rakowskiego o Uzbekistanie „W krainie wielkiego Timura.”

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test