CIESZYN / „Niebezpieczne, niewygodne, nieprawomyślne: książki zakazane na przestrzeni dziejów” to nazwa wystawy, na którą zaprasza Książnica Cieszyńska w Cieszynie w piątek 1 marca o godz. 15.00. Zaprezentowane na niej zostaną pochodzące ze zbiorów Książnicy dzieła obrazujące dzieje książki zakazanej.

Obejrzeć będzie można kilkadziesiąt dzieł zakazanych, tzw. prohibitów (z łac. prohibitus – zakazany). W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną słynne książki, które znalazły się na indeksach ksiąg zakazanych Kościoła.

Także różnorodne władze świeckie tworzyły własne spisy ksiąg zakazanych, czego dobry przykład stanowią monarchie absolutystyczne doby Oświecenia. Najostrzejszą walkę z literaturą nieprawomyślną prowadzono w państwach totalitarnych, takich jak ZSRR czy hitlerowskie Niemcy.

Na ziemiach polskich ograniczenia w obiegu książki obowiązywały od czasów utraty niepodległości aż do 1989 roku, oprócz okresu względnej swobody w czasach II RP. W okresie zaborów, okupacji niemieckiej i w czasach PRL tzw. drugi obieg książki zakazanej miał istotne znaczenie dla podtrzymania tożsamości narodowej Polaków i inspirował do podejmowania działań niepodległościowych.

– Zwiedzenie wystawy, które możliwe będzie aż do 1 czerwca, pozwoli na zapoznanie się zarówno z dziełami, które były w dziejach najczęściej zakazywane, jak też udzieli odpowiedzi na pytania o podstawy ich zakazu – zapowiadają organizatorzy.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test